Przypomnienie o Zjeździe Sprawozdawczym Delegatów KSZS

image_pdfimage_print

PORZĄDEK OBRAD

 

VI POWIATOWEGO ZJAZDU SPRAWOZDAWCZEGO  DELEGATÓW

KROTOSZYŃSKIEGO SZKOLNEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO

KROTOSZYN, 06.06.2017r.

( Sala Starostwa Powiatowego)

 

 

      godz. 15.15 – pierwszy termin Zjazdu

      godz. 15.30 – drugi termin Zjazdu

 

  1. Otwarcie Zjazdu.
  2. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta Zjazdu.
  3. Przyjęcie porządku obrad
  4. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej
  5. Sprawozdanie z działalności Zarządu Krotoszyńskiego Szkolnego Związku Sportowego w Krotoszynie  za rok 2016
  6. Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
  7. Dyskusja na sprawozdaniami.
  8. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i merytorycznego  za rok 2016
  9. Wolne głosy i wnioski
  10. Zakończenie Zjazdu.

 

 Ze względu na ważność sprawy i oddanie dokumentów do Urzędu   Skarbowego

 do końca czerwca prosimy o niezawodne przybycie Wszystkich Delegatów KSZS

na  Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy, który odbył się 19.10.2016 roku.

Prezes KSZS

      Grzegorz Dengusiak