O nas

image_pdfimage_print

                                                                                            

Historia

Krotoszyńskiego Szkolnego Związku Sportowego

2000 – 2016

 

         W 1999 roku, po powstaniu powiatów odrodził się powiatowy SZS, tym razem   z osobowością prawną, pod nazwą Krotoszyński SZS. 21 XI 2000 roku odbył się  I Powiatowy Zjazd Delegatów, który uchwalił statut i wybrał władze.          9 lipca 2001 roku XXII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego w Poznaniu postanowił wpisać Krotoszyński Szkolny Związek Sportowy do rejestru stowarzyszeń pod numerem  KRS: 0000026451.  Zarząd KSZS był dziewięcioosobowy: 3 osoby  z Krotoszyna, 2 osoby z  Koźmina  Wlkp. i po jednej osobie z gminy Kobylin, Zduny, Rozdrażew  i Sulmierzyce.

 

Skład pierwszego Zarządu KSZS:

 

Przewodniczący           Grzegorz Dengusiak  –  n-l  Gimnazjum i  MOS w Zdunach (1983-2003)
W-ce przewodniczący  –  Kazimierz Helwich –  n-l  I LO w Koźminie Wlkp.
W-ce przewodniczący  – Krzysztof Rożek     –  n-l  SP w Kobiernie

Członkowie Zarządu :

Janusz Baszczyński      – dyrektor SP w Mokronosie, MOS w Koźminie Wlkp.
Bogdan Chytrowski      –  n-l  SP 8, MOS w Krotoszynie i Powiatowy Organizator Sportu
Grzegorz Wiertlewski  –    n-l  ZSP nr 2 w Krotoszynie
Edward Jankowski       –    n-l  SP w Rozdrażewie  i metodyk w-f
Zygmunt Idziak            –    n-l  ZS w Kobylinie, MOS w Kobylinie
Bernard Matyba                n-l  ZS w Sulmierzycach, MOS w Sulmierzycach

Komisja Rewizyjna:
Wiesław Wciórka        –     n-l  Gimnazjum nr 1 w Krotoszynie
Arkadiusz Figaj           –     n-l  SP nr 4 w Krotoszynie
Ryszard Rybka            –     n-l  SP nr 1 w Koźminie Wlkp.

Z okazji 50-lecia SZS w Polsce w roku 2003 przy udziale Prezesa SZS „Wielkopolska”, władz samorządowych, dyrektorów szkół, nauczycieli, trenerów i instruktorów  zorganizowaliśmy uroczyste spotkanie w Restauracji „Wawrzyniak”  w Perzycach k / Zdun.

Na wniosek Zarządu KSZS 27 osób, w tym Nauczyciele, Trenerzy i Instruktorzy z całego powiatu krotoszyńskiego uhonorowani zostali  medalami za zasługi dla sportu szkolnego, a 35 osób w tym Burmistrzowie, Wójt, Dyrektorzy i Nauczyciele w-f otrzymali  medale okolicznościowe z okazji  50-lecia SZS  przyznane przez SZS „WIELKOPOLSKA”.     Był to wyraz podziękowania za dotychczasową pracę na rzecz sportu dzieci  i młodzieży szkolnej  w naszym powiecie.

        Medale 50-lecia SZS otrzymali: Bogdan Woźniak, Zbigniew Kurzawa, Krzysztof Rożek, Włodzimierz Figaj, Arkadiusz Figaj, Ewa Zalewska – Figaj, Jerzy Radzikowski, Marek Marszałek, Julian Joaś, Eugenia Chojnacka, Jerzy Szymczak, Krystyna Skrzypczak, Krystyna Kaszkowiak, Grzegorz Wiertlewski, Grzegorz Nowacki, Renata Marszałek – Popiel, Leszek Zmyslony, Ryszard Rybka, Bolesław Kasprzak, Beata Łopaczyk, Krzysztof Elias, Marian Rejek, Jan Waleński, Barbara Ćwigoń, Alina Wilk, Zdzisław Malec, Sławomir Szczepański, Władysław Ulatowski, Zbigniew Gostek, Bożena Marcisz, Eugeniusz Baraniuk, Dariusz Dębicki i Irena Rekosiewicz.

Przewodniczący Szkolnego Związku Sportowego „Wielkopolska” Zdzisław Urbańczyk w towarzystwie poszczególnych władz samorządowych i Przewodniczącego KSZS  wręczył wyróżniającym się nauczycielom, trenerom i instruktorom medale za zasługi dla sportu szkolnego przyznane przez SZS „Wielkopolska”. Otrzymali je: Piotr Jankiewicz, Czesław Wojniusz, Małgorzata Banasiewicz, Eugeniusz Koczorowski, Andrzej Szczepaniak, Bogdan Chytrowski, Kazimierz Helwich, Krystyna Sobczak, Aleksander Sobczak, Elzbieta Maleszka, Krzysztof Olejnik, Czesław Żyto, Kazimierz Marszałek, Jarosław Kaźmierczak, Janusz Baszczyński, Józef Błażejczak, Stanisław Marzęcki, Zygmunt Idziak, Janusz Lindner, Andrzej Leśnik, Grzegorz Dengusiak, Ewa Kujawska, Edward Jankowski, Zenon Marcinkowski, Alicja Witkowska i Bernard Matyba.

       Przewodniczący Krotoszyńskiego Szkolnego Związku Sportowego Grzegorz Dengusiak wręczył statuetki przedstawicielom wszystkich Samorządów powiatu krotoszyńskiego za współpracę i zasługi dla sportu szkolnego.

Zarząd KSZS w 2004 roku  na II Powiatowym Zjeździe Delegatów KSZS wyróżnił  trzy najlepsze szkoły z powiatu krotoszyńskiego we współzawodnictwie sportowym SZS „WIELKOPOLSKA” za lata 2000 – 2004

 1. W ramach LICEALIADY nagrody w formie sprzętu sportowego otrzymali:

SP nr 2  w Krotoszynie         –  I miejsce     –    286,00 pkt.
ZSP   w  Koźminie  Wlkp.   –  II miejsce    –     278,10 pkt.
I LO w Krotoszynie             –  III miejsce   –     255,80 pkt.

 

2. W ramach GIMNAZJADY  wyróżniono:

Gimnazjum nr 2 w  Krotoszynie    –    I   miejsce
Gimnazjum nr 4 w Krotoszynie     –   II miejsce
Gimnazjum nr 3  w Krotoszynie    –   III miejsce

 

3. W ramach Wielkopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej  wyróżniono:

SP nr 8 w Krotoszynie                   –    I miejsce
SP w Kobiernie                             –    II miejsce
SP nr 5 w Krotoszynie                 –   III miejsce

Od II Powiatowego Zjazdu Delegatów w 2004 roku, skład Zarządu został zwiększony do 10 osób, a tym samym w Zarządzie zasiadają obecnie 4 osoby z Krotoszyna ze względu na największą ilość szkół. W związku z nie zmieniającym się dofinansowaniem i coraz większymi kosztami, od 2004 roku wyjazdy SP i Gimnazjów na wyższe szczeble rozgrywek finansowane są z budżetów samorządów miast i gmin, którym te szkoły podlegają. Krotoszyński Szkolny Związek Sportowy pokrywa koszty organizacji Mistrzostw Powiatu dla SP i Gimnazjów z przyznanych przez Radę Powiatu środków finansowych w ramach oferty na realizację zadania publicznego.

Koszty przejazdów na zawody powiatowe Szkół Ponadgimnazjalnych oraz wyjazdy na wyższe szczeble rozgrywek tych szkół pokrywamy  w całości, ponieważ jest to zadanie własne powiatu, a nasze stowarzyszenie realizuje zadanie publiczne powierzone przez  Powiat Krotoszyński.

Mistrzostwa Powiatu są dla nas najważniejsze. Młodzież za zwycięstwo w sportach indywidualnych otrzymuje medale i dyplomy, a w sportach drużynowych puchary i dyplomy.  W ramach rywalizacji sportowej w Wielkopolsce dzieci i młodzież z powiatu krotoszyńskiego    w roku szkolnym 2003/2004 roku zdobyła 15 miejsce na 35 powiatów. Od roku 2006 środki finansowe uzyskiwaliśmy w ramach oferty konkursowej i po podpisaniu umowy pomiędzy Zarządem Powiatu a Zarządem KSZS. Podpisywaliśmy corocznie umowy na wsparcie zadań z zakresu sportu szkolnego na rzecz dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Krotoszyńskiego na przeprowadzenie zawodów w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej, Gimnazjady  i  Licealiady.  Dwa razy w roku rozliczamy się ze Starostwem Powiatowym, pisząc sprawozdania. Co miesiąc rozliczamy się z Urzędem Skarbowym.

Naszym problemem jest brak  biura do prawidłowego prowadzenia działalności  naszej organizacji pozarządowej i realizacji zadań publicznych. Czekamy na stosowne decyzje ze strony Zarządu Powiatu.  KSZS ma swoją Księgową i Powiatowego Organizatora Sportu. Dziękujemy im za pracę w minionych kadencjach.

Frekwencja na zawodach sportowych jest zadawalająca. Cieszy nas to, że również uczniowie  szkół ponadgimnazjalnych aktywnie uczestniczą  w Mistrzostwach Powiatu nie tylko w grach zespołowych, ale również w biegach przełajowych, tenisie stołowym i la.

Ze środków na realizację zadania publicznego udało nam się zabezpieczyć pod względem opieki medycznej największe zawody sportowe. Dzięki corocznie podpisanej umowie i dobrej współpracy z SPZOZ na wszystkich zawodach, które odbywają się na stadionie mamy ratownika medycznego, a w razie potrzeby również karetkę pogotowia ratunkowego. Wszyscy przekonaliśmy się o skuteczności tych działań.  Dzieci i młodzież są bezpieczni i ubezpieczeni przez SZS „WIELKOPOLSKA”.

 

Zarząd KSZS w 2008 roku  na III Powiatowym Zjeździe Delegatów KSZS wyróżnił  trzy najlepsze szkoły z powiatu krotoszyńskiego we współzawodnictwie sportowym SZS „WIELKOPOLSKA” za lata 2004– 2008

 1. W ramach LICEALIADY nagrody w formie  sprzętu sportowego otrzymali:

ZSP  w  Koźminie  Wlkp.   – I miejsce   –    983,4 pkt.
I LO w Krotoszynie             – II miejsce  –    364,3 pkt.
ZSP nr 1  w Krotoszynie    –  III miejsce   –  213,1 pkt.

 

2. W ramach GIMNAZJADY  wyróżnienia w formie dyplomów gratulacyjnych otrzymali:

Gimnazjum nr 4 w  Krotoszynie   –   I   miejsce    –  1014,1 pkt.
Gimnazjum nr 3 w Krotoszynie    –   II miejsce     –  412,8 pkt.
Gimnazjum nr 2  w Krotoszynie    –   III miejsce   –  362,2 pkt.

 

3. W ramach Wielkopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej  wyróżnienia w formie dyplomów gratulacyjnych otrzymali:

SP nr 8 w Krotoszynie                    – I miejsce – 501,1 pkt.
SP w Rozdrażewie                        – II miejsce – 410,0 pkt.
SP nr 7 w Krotoszynie                   – III miejsce – 368,6 pkt

 

 Zarząd KSZS w 2012 roku  na IV Powiatowym Zjeździe Delegatów wyróżnił  trzy najlepsze szkoły  z powiatu krotoszyńskiego we współzawodnictwie sportowym   SZS „WIELKOPOLSKA” za lata 2008 – 2012

1. W ramach LICEALIADY nagrody w formie  sprzętu sportowego otrzymali :

I LO w Krotoszynie                       –   I   miejsce          – 1895,40 pkt.
ZSP w  Koźminie  Wlkp.              –  II  miejsce          –   675,25 pkt.
ZSP nr1  w Krotoszynie               –  III  miejsce        –   324,67 pkt.

 

2. W ramach GIMNAZJADY  wyróżnienia w formie dyplomów gratulacyjnych otrzymali:

Gimnazjum nr 4 w  Krotoszynie   –    I  miejsce     – 751,27 pkt.
Gimnazjum nr 2 w Krotoszynie    –    II miejsce     –  558,79 pkt.
Gimnazjum nr 3  w Krotoszynie   –   III miejsce     –  367,73 pkt.

 

3. W ramach Wielkopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej wyróżnienia w formie dyplomów gratulacyjnych otrzymali:

SP nr 8 w  Krotoszynie               –     I  miejsce        –  972,20 pkt.
SP nr 4 w Krotoszynie                –     II miejsce        –  302,50 pkt.
SP nr 7  w Krotoszynie               –    III miejsce        –  295,35 pkt.

 Gratulujemy Uczniom i Nauczycielom wychowania fizycznego oraz Dyrektorom wyróżnionych szkół i życzymy im dalszych sukcesów. Chcielibyśmy co roku nagradzać trzy najlepsze szkoły ponadgimnazjalne, ale środki uchwalane przez Radę Powiatu są za małe. W ostatniej kadencji nagrodę w postaci sprzętu sportowego przekazywaliśmy najlepszej szkole ponadgimnazjalnej w zależności od możliwości finansowych .

2009 rok       –  ZSP w Koźminie Wlkp.
2010 rok       –    I LO Krotoszyn, na wniosek Zarządu KSZS nagrodę przyznał Zarząd Powiatu
2011 rok       –  nie przyznano nagród ze względu na brak środków finansowych

 

W klasyfikacji powiatów w  ramach rywalizacji sportowej w Wielkopolsce w klasyfikacji łącznej dzieci i młodzież z powiatu krotoszyńskiego wywalczyły następujące miejsca:

2008/2009  –  8 miejsce
2009/2010 – 11 miejsce
2010/2011 – 15 miejsce
2011/2012 – 14 miejsce  na 35 powiatów.

 

Największe osiągnięcia szkół w finałach wielkopolskich w ostatniej kadencji:

2008/2009

Złote medale dla chłopców SP nr 7 w Krotoszynie w Piłce Siatkowej
Brązowe medale dla dziewcząt ZSP nr1w Krotoszynie w Drużynowym Tenisie Stołowym
Brązowe medale dla chłopców I LO w Krotoszynie w Piłce Siatkowej.

2009/2010

Złote medale dla chłopców SP nr 7 w Krotoszynie w Piłce Siatkowej
I miejsce w pkt. drużyn dla ucz. SP nr 4 w Krotoszynie w Indywidualnych Biegach Przełajowych
Srebrne medale dla chłopców I LO w Krotoszynie w Piłce Siatkowej
Brązowe medale dla chłopców SP nr 8 w Krotoszynie w Piłce Siatkowej
Brązowe medale dla chłopców Gimnazjum nr 3 w Krotoszynie w Piłce Siatkowej
Brązowe medale dla dziewcząt I LO w Krotoszynie w Drużynowym Pływaniu.

2010/2011

Złote medale dla chłopców I LO w Krotoszynie w Halowej Piłce Nożnej
Srebrne medale dla chłopców SP nr 7 w Krotoszynie w Piłce Siatkowej
Srebrne medale dla chłopców SP nr 4 w Krotoszynie w Piłce Nożnej
Srebrne medale dla dziewcząt ZSP Koźmin Wlkp. w Piłce Ręcznej
Srebrne medale dla dziewcząt ZSP nr 1 w Krotoszynie w Drużynowym Tenisie Stołowym
Brązowe medale dla dziewcząt SP nr 4 w Krotoszynie w Czwórboju LA
3 medale dla ucz. Marceliny Winkowskiej z SP nr 4 w Krotoszynie w Czwórboju LA.

2011/2012

Złote medale dla chłopców SP nr 7 w Krotoszynie w Piłce Siatkowej
Srebrne medale dla dziewcząt ZSP Koźmin Wlkp. w Piłce Ręcznej
Brązowe medale dla dziewcząt SP nr 8 w Krotoszynie w Czwórboju LA
Brązowe medale dla chłopców SP nr 8 w Krotoszynie w Piłce Siatkowej
Brązowe medale dla  SP nr 8 w Krotoszynie w Sztafetowych Biegach Przełajowych.

      Na IV Powiatowym  Zjeździe Delegatów KSZS w 2012 roku, który odbył się w Gimnazjum nr 2 w Krotoszynie, pierwszym Honorowym Członkiem KSZS został kol. Edward Jankowski  z Rozdrażewa –  emerytowany nauczyciel w-f, metodyk, najstarszy stażem członek Szkolnego Związku Sportowego i współzałożyciel KSZS. Na ostatnim Zjeździe zmieniliśmy również statut  i dostosowaliśmy go do wymagań organizacji pożytku publicznego.

Na wniosek KSZS i SZS Wielkopolska w roku 2013 w Poznaniu medale zbiorowe  60-lecia SZS za zasługi dla sportu szkolnego województwa wielkopolskiego otrzymały Samorządy w których działają Szkolne Związki Sportowe z osobowością oraz najlepsze szkoły we współzawodnictwie sportowym w powiecie krotoszyńskim:

1. Starostwo Powiatowe w Krotoszynie
2. Miasto i Gmina Krotoszyn
3. Szkoła Podstawowa nr 8 w Krotoszynie
4. Gimnazjum nr 4 w Krotoszynie
5. I Liceum Ogólnokształcące
6. Krotoszyński Szkolny Związek Sportowy w Krotoszynie

Na wniosek KSZS i SZS Wielkopolska w roku 2013 w Poznaniu medale indywidualne  60-lecia SZS za zasługi dla sportu szkolnego województwa wielkopolskiego otrzymali:

1. Grzegorz Dengusiak – Międzyszkolny Organizator Sportu w Zdunach w latach 1983 – 2003, prezes KSZS od momentu założenia do dnia dzisiejszego
2. Bogdan Chytrowski – Międzyszkolny Organizator Sportu w Krotoszynie od 1978. Powiatowy organizator sportu od 2000 roku i członek Zarządu SZS „Wielkopolska”
3. Janusz Baszczyński – Międzyszkolny Organizator Sportu w Koźminie Wlkp. nauczyciel i trener oraz członek zarządu KSZS od 2000 roku do chwili obecnej
4. Piotr Robakowski – nauczyciel W – F i trener drużyn, finalistów wielkopolski w piłce siatkowej w ZS nr 1 w Krotoszynie, członek Komisji Rewizyjnej KSZS dwóch kadencji.

Z okazji 15 – lecia Powiatu Krotoszyńskiego  w roku 2014 zorganizowaliśmy na terenie I LO w Krotoszynie  Mitting Lekkoatletyczny dla uczniów SPG. Były dyplomy, medale i nagrody w formie sprzętu sportowego dla wszystkich szkół.

Memoriał Grzegorza Nowackiego w LA, który odbył się w I LO w Krotoszynie, stał się nową imprezą sportową, którą zorganizowaliśmy wspólnie z nauczycielami w-f z tej szkoły. Zarząd KSZS będzie pomagał w realizacji tej sportowej imprezy, którą teraz organizuje Szkoła.

W klasyfikacji powiatów i szkół w  ramach rywalizacji sportowej w Wielkopolsce nauczyciele wraz z dziećmi i młodzieżą z powiatu krotoszyńskiego wywalczyli  następujące miejsca:

2012/2013

SP – 4 miejsce na 35 powiatów, najlepszy wynik – SP nr 8 – 2miejsce na 656 szkół

G  – 21 miejsce na 35 powiatów, najlepsze wynik – Gimnazjum nr 4 – 50 miejsce na 396 szkół

SPG–23 miejsce na 35 powiatów, najlepsze wynik – I LO Krotoszyn –29 miejsce na 291 szkół

Najlepsi w Finałach Wielkopolski

Złote medale dla chłopców SP nr 7 w Krotoszynie w Piłce Siatkowej,

Złote medale SP nr 8 w Krotoszynie w Czwórboju LA chł.

Srebrne medale SP nr 8 w Krotoszynie w Czwórboju LA chł. – Finał Ogólnopolski w Radomiu

Brązowe medale dla chłopców SP nr 8 w Krotoszynie w Piłce Siatkowej.

Nagrodę w formie sprzętu sportowego dla najlepszej szkoły z powiatu krotoszyńskiego we współzawodnictwie  sportowym SZS „Wielkopolska” w roku szkolnym 2012/2013 w ramach „LICEALIADY” otrzymało   I LO w Krotoszynie.

2013/2014

SP – 6 miejsce wśród powiatów, najlepszy wynik – SP nr8 – 4 miejsce

G  – 14 miejsce wśród powiatów, najlepsze wynik – Gimnazjum nr 4 – 14 miejsce

SPG – 17 miejsce wśród powiatów, najlepsze wynik – I LO Krotoszyn – 14 miejsce

Najlepsi w Finałach Wielkopolski

I miejsce SP nr 8 w pkt. drużynowej  w Indywidualnych Biegach Przełajowych w Żerkowie,

Złote medale SP nr 8 w Krotoszynie w Czwórboju LA Dziewcząt w Lesznie,

Srebrne medale SP nr 7 w Krotoszynie w Piłce Siatkowej Chłopców.

Z udziałem Starosty Krotoszyńskiego wręczyliśmy również nagrody rzeczowe w formie sprzętu sportowego z okazji 15-lecia Powiatu Krotoszyńskiego dla najlepszych trzech szkół  z powiatu krotoszyńskiego we współzawodnictwie sportowym SZS „Wielkopolska” w roku szkolnym 2013/2014 w ramach „LICEALIADY”

Nagrody otrzymali:

    I   miejsce I LO w Krotoszynie                

   II  miejsce  ZSP w  Koźminie  Wlkp.     

  III  miejsce ZSP nr1  w Krotoszynie         

2014/2015

SP – 10 miejsce wśród powiatów, najlepszy wynik – SP nr 8 – 5 miejsce

G  – 18 miejsce wśród powiatów, najlepsze wynik – Gimnazjum nr 4 – 26 miejsce

SPG – 29 miejsce wśród powiatów, najlepsze wynik – I LO Krotoszyn – 56 miejsce

Najlepsi w Finałach Wielkopolski

Złoty medal  G 3 Krotoszyn  w Siatkówce Plażowej Chłopców,

Złoty medal  Emanuel Kuś G 3 Krotoszyn w LA– skok w dal,

Złoty medal  Krzysztof  Dymarski G 4 Krotoszyn – Biegi Przełajowe,

Srebrne medale SP nr 8 w Krotoszynie w Biegach na Orientację Dziewcząt,

Brązowy medal Tomasz Sitarz G Zduny w LA– bieg na 100 m,

Brązowy medal  Krzysztof  Dymarski G 4 Krotoszyn w LA – bieg na  1000 m.

Nagrodę w formie sprzętu sportowego dla najlepszej szkoły z powiatu krotoszyńskiego we współzawodnictwie sportowym SZS „Wielkopolska” w roku szkolnym 2014/2015 w ramach „LICEALIADY” otrzymało   I LO w Krotoszynie.         

2015/2016

SP – 12 miejsce wśród powiatów, najlepszy wynik – SP nr 8 – 5 miejsce

G  – 22 miejsce wśród powiatów, najlepsze wynik – Gimnazjum nr 4 – 44 miejsce

SPG – 26 miejsce wśród powiatów, najlepsze wynik – I LO Krotoszyn – 49 miejsce

Najlepsi w Finałach Wielkopolski

Złote medale G3 w Krotoszynie w Siatkówce Chłopców,

Złote medale G3 w Krotoszynie w Siatkówce Plażowej Chłopców,

Złote medale SP nr 8 w Krotoszynie w Piłce Siatkowej Chłopców,

Brązowe medale  SP nr 7 w Krotoszynie w Piłce Siatkowej Chłopców,

Brązowe medale ZSP nr 1 w Krotoszynie w Siatkówce Plażowej Chłopców,

Brązowe medale ZSP Koźmin Wlkp. w Piłce Ręcznej Dziewcząt.

             Na posiedzeniu Zarządu KSZS w dniu 06 września 2016 roku  podjęto uchwałę,  aby na V Powiatowym Zjeździe Delegatów wyróżnić w formie grawertonów trzy najlepsze szkoły w kategorii SP, G i SPG z powiatu krotoszyńskiego we współzawodnictwie sportowym SZS „WIELKOPOLSKA” za lata 2013 – 2016r:

 

  1. W ramach LICEALIADY wyróżnienia otrzymali :

    I   miejsce I LO w Krotoszynie                 –  797,27 pkt.    

    II  miejsce  ZSP w  Koźminie  Wlkp.        –   228,12 pkt.    

  III  miejsce ZSP nr1  w Krotoszynie           –   153,00 pkt.

Nagrody w postaci sprzętu sportowego  dla tych Szkół były wręczone w grudniu 2016 roku, ze względu na realizację dodatkowych zadań – 11 Mistrzostw Powiatu, których realizacja została przeniesiona z wiosny 2017 na jesień 2016, zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Sportu           i Turystyki, aby ujednolicić terminy zawodów w całej Polsce. Zmiany te wprowadził Zarząd SZS „Wielkopolska”. Po wyrażeniu zgody przez Zarząd Powiatu mogliśmy przeprowadzić te imprezy sportowe ze środków na nagrody, a pod koniec listopada przedstawiliśmy aneks do umowy, aby można było dać wyróżnionym Szkołom nagrody.

 

  1. W ramach GIMNAZJADY wyróżnienia otrzymali:

     I  miejsce –  Gimnazjum nr 4 w  Krotoszynie    –  514,90 pkt.

    II miejsce  –  Gimnazjum nr 3 w Krotoszynie     –  268,95 pkt.  

   III miejsce  –  Gimnazjum   w Rozdrażewie         –  254,33 pkt. 

 

3.W ramach  Igrzysk Młodzieży Szkolnej wyróżnienia otrzymali:

     I   miejsce –   SP nr 8 w  Krotoszynie      –   1857,19 pkt.

    II miejsce   –   SP w Rozdrażewie             –       88,11 pkt.  

   III miejsce   –   SP nr 7  w Krotoszynie     –       85,50 pkt.

            Gratulujemy uczniom i nauczycielom wychowania fizycznego oraz dyrektorom wyróżnionych szkół i życzymy im dalszych sukcesów. Chcielibyśmy co roku nagradzać 3 najlepsze szkoły ponadgimnazjalne, ale środki uchwalane przez Radę Powiatu są za małe, dlatego każdego roku w minionej kadencji nagradzaliśmy nagrodą w postaci sprzętu sportowego najlepszą szkołę ponadgimnazjalną. Czy nadal tak będzie, zależy od Powiatu. Wnioskujemy o zwiększenie środków finansowych minimum do kwoty 32 tys., by móc dalej prowadzić  to zadanie.

Wypełniając zadanie IV Powiatowego Zjazdu Delegatów KSZS z października 2012 roku w celu zmniejszenia kosztów i szybkiej komunikacji ze szkołami i nauczycielami  założyliśmy w kwietniu 2014 roku i prowadzimy stronę internetową KSZS do obsługi zadania publicznego powierzonego przez powiat krotoszyński.

W ciągu 2 pierwszych lat stronę KSZS odwiedziło ponad  40 tys. zainteresowanych – uczniów, nauczycieli i inne osoby korzystające z naszej strony. Było to ważne zadanie, które wymagało i wymaga dużo pracy. Jest to platforma do kontaktu ze wszystkimi szkołami, nauczycielami, młodzieżą i rodzicami oraz Samorządami. Są na niej wszystkie aktualności o zawodach, kalendarze imprez sportowych dla SP, G i SPG. Prezentujemy wyniki Mistrzostw Powiatu      i albumy zdjęć z przeprowadzonych imprez. Działamy w imieniu Powiatu przejrzyście i otwarcie. Środki wydane na ten cel są dobrze zagospodarowane.

 

23.10.2015 odbył się Nadzwyczajny Powiatowy Zjazd Delegatów KSZS z sprawie przyjęcia uproszczonych zasad sporządzania sprawozdań finansowych dla jednostek mikro.     Po zmianie statutu co roku w terminie do końca czerwca będzie się odbywał Powiatowy Zjazd Delegatów, by zatwierdzać sprawozdania finansowe i merytoryczne Władz Związku.

 W celu lepszej promocji powiatu krotoszyńskiego i KSZS  opracowaliśmy projekt i zakupiliśmy rollupa, który jest prezentowany od 2016 roku na Mistrzostwach Powiatu. 

Prezes KSZS Grzegorz Dengusiak i Powiatowy Organizator Sportu Bogdan Chytrowski zostali wyróżnieni przez powiat krotoszyński za działalność na rzecz sportu dzieci  i młodzieży szkolnej na Powiatowej Gali Sportu 2015, a działalność Prezesa  i społecznika była uzasadnieniem rekomendacji KSZS do nagrody „Krotoszyński Dąb”.   4 marca 2016 roku Prezes KSZS otrzymał nominację do nagrody Starosty Krotoszyńskiego „Krotoszyński Dąb” 2015 w kategorii „Sport” przyznaną przez Kapitułę. Dziękujemy za te wyróżnienia Samorządowi Powiatowemu.

       KSZS organizuje 28 Mistrzostw Powiatu dla szkół podstawowych, 28 Mistrzostwa Powiatu dla gimnazjów   i 28 Mistrzostw Powiatu dla szkół ponadgimnazjalnych oraz kilka zawodów rejonowych i czasami finały wojewódzkie. Razem jest to ponad 80 imprez sportowych każdego roku organizowanych na terenie całego powiatu. W Mistrzostwach Powiatu bierze udział corocznie ok. 4 tys. uczniów.Mistrzostwa Powiatu odbywają się według kalendarza imprez SZS „Wielkopolska” poszerzonego o inne imprezy powiatowe wprowadzone do kalendarza przez Zarząd KSZS.

      W imieniu obecnego Zarządu KSZS za pośrednictwem naszej nowej strony internetowej, która ma pomóc w realizacji powierzonego zadania publicznego, pragnę podziękować Samorządowi Powiatowemu za środki finansowe. Dziękujemy za dotychczasową owocną współpracę na rzecz sportu dzieci i młodzieży szkolnej z całego powiatu krotoszyńskiego.

    Dziękuję również wszystkim Samorządom Miast i Gmin za bezpłatne udostępnianie obiektów sportowych i za współpracę dla dobra dzieci i młodzieży szkolnej, a nauczycielom wychowania fizycznego za pomoc w organizacji zawodów powiatowych i bezpośrednią realizację kalendarza imprez SZS „Wielkopolska”. Dziękuję młodzieży szkolnej i nauczycielom za wielkie zaangażowanie oraz gratuluję osiągnięć na wszystkich etapach zawodów sportowych. Dziękuję przedstawicielom prasy powiatowej za przekazywanie społeczeństwu informacji z zawodów szkolnych.

      Dziękuję Staroście, Burmistrzom, Wójtowi, Dyrektorom Szkół i Wydziałowi Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego oraz wszystkim Członkom Zarządów KSZS i Komisji Rewizyjnych od pierwszej do piątej kadencji za udział w realizacji imprez sportowych dzieci i młodzieży szkolnej powiatu krotoszyńskiego.

Pragnę podkreślić, że bez zaangażowania Wszystkich wymienionych nie byłoby sportu szkolnego.

„Ruch jest w stanie zastąpić prawie każde lekarstwo, ale wszystkie lekarstwa razem wzięte nie zastąpią ruchu”.

                                                                                                                   Prezes KSZS

                                                                                                              Grzegorz Dengusiak