ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS ZAWODÓW SZS ORGANIZOWANYCH W RAMACH WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO SZKÓŁ