X Powiatowy Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy KSZS

image_pdfimage_print

 

Uchwała nr 2/2020

 Zarządu Krotoszyńskiego Szkolnego Związku Sportowego w Krotoszynie z dn. 14.09.2020r.

 

w sprawie zwołania X Powiatowego Zjazdu Delegatów Krotoszyńskiego Szkolnego Związku Sportowego w Krotoszynie

 

§1

 

Zarząd Krotoszyńskiego Szkolnego Związku Sportowego na podstawie §18 obowiązującego statutu

 w związku z upływem 4-letniej kadencji zwołuje X Powiatowy Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Delegatów w dniu 19.10.2016 roku w Hali Sportowej CSiR przy Szkole Podstawowej nr 1                 o godz. 15.00 – pierwszy termin, 15.15 – drugi termin

 

/ Ze względu na trwającą pandemię koronawirusa, maseczki, dezynfekcja rąk i zachowanie dystansu są obowiązkowe.

Termin i miejsce mogą ulec zmianie/

 

§2

 

Zarząd KSZS ustala zgodnie z §20 statutu liczbę Delegatów członków zwyczajnych:

 

  1. Szkoły podstawowe – po 1 osobie

 

  1. Szkoły ponadpodstawowe – po 1 osobie

 

  1. UKS i SZS w Krotoszynie należące do KSZS – po 1 osobie

 

  1. Członkowie dotychczasowego Zarządu Związku

 

§3

 

Zgodnie z §21 statutu w Powiatowym Zjeździe Delegatów mogą brać udział z głosem doradczym:

 

  1. Honorowi członkowie Związku
  2. Przedstawiciele członków wspierających,
  3. Osoby zaproszone przez Zarząd Związku.

 

§4

Uchwała została podjęta głosami:  7 za, 0 przeciw, przy  0 głosach wstrzymujących się, wobec czego powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie.

 

§5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

                                                                                                Prezes KSZS

 

                                                                                                Grzegorz Dengusiak