VI Powiatowy Zjazd Sprawozdawczy Krotoszyńskiego Szkolnego Związku Sportowego