X Powiatowy Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy KSZS

image_pdfimage_print

                                                                                                                               Projekt

 PORZĄDEK OBRAD

X  POWIATOWEGO ZJAZDU DELEGATÓW

KROTOSZYŃSKIEGO SZKOLNEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO,

KROTOSZYN 19.10.2020r godz. 15.00 / Hala Sportowa CRiS ul. Olimpijska/

 

Ze względu na trwającą pandemię koronawirusa, maseczki, dezynfekcja rąk i zachowanie dystansu są obowiązkowe. Ze względu na ograniczenia do 50 osób, udział w Zjeździe KSZS tylko z zaproszeniami.

Goście są zaproszeni tylko na I część Powiatowego Zjazdu, która odbędzie się na Hali Sportowej.

W drugiej części po przerwie uczestniczą tylko nauczyciele wf – Delegaci na Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy Krotoszyńskiego Szkolnego Związku Sportowego.

 

 

 

 

 1. Otwarcie Zjazdu połączone ze sprawozdaniem za lata 2017-2020 – Prezes KSZS
 2. Wręczenie wyróżnień dla najlepszych szkół  w Igrzyskach Dzieci i Igrzyskach Młodzieży Szkolnej,  wyróżnień i nagród   w  Licealiadzie  we współzawodnictwie sportowym 2017 – 2020 oraz podziękowań z okazji 20-lecia działalności KSZS przy realizacji zadań publicznych
 3. Wystąpienie zaproszonych gości /przerwa i przejście do innej sali na dalsze obrady/
 4. Wybór przewodniczącego Zjazdu i protokolanta
 5. Przyjęcie porządku i regulaminu obrad oraz regulaminu wyborów
 6. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej  oraz Komisji  Uchwał       i Wniosków
 7. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej o ważności Zjazdu
 8. Zmiany w statucie i przyjęcie uchwały
 9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 10. Dyskusja
 11. Przegłosowanie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi
 1. Przyjęcie uchwały w sprawie głosowania na Prezesa, Członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Delegatów na Zjazd SZS „WIELKOPOLSKA”
 2. Wybory:

-Prezesa Związku

-Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz Delegatów na Zjazd SZS „WIELKOPOLSKA”

 1. Ogłoszenie wyników wyborów i ukonstytuowanie się Władz Związku
 2. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków oraz przyjęcie Uchwał Powiatowego Zjazdu
 3. Zakończenie Zjazdu