VII Powiatowy Zjazd Sprawozdawczy KSZS

image_pdfimage_print

 

Uchwała nr 10/2017

 Zarządu Krotoszyńskiego Szkolnego Związku Sportowego w Krotoszynie

z dn. 12.12.2017r.

 

w sprawie zwołania VII Powiatowego Sprawozdawczego Zjazdu Delegatów Krotoszyńskiego Szkolnego Związku Sportowego w Krotoszynie.

 §1

 

Zarząd Krotoszyńskiego Szkolnego Związku Sportowego na podstawie §18 obowiązującego statutu

  zwołuje w dniu 26 marca 2018 roku w Sali Starostwa Powiatowego w Krotoszynie VII Powiatowy Sprawozdawczy Zjazd Delegatów KSZS o godz. 15.00 – I termin, 15.15 – II termin

  §2

 

Zarząd KSZS przypomina, że Delegaci  członków zwyczajnych zostali wybrani na okres kadencji 2016-2020.

 

  §3

 

W VII Powiatowym Sprawozdawczym Zjeździe Delegatów biorą udział ci Delegaci, którzy

byli nimi na V Powiatowym Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym KSZS w dniu 19.10.2016 roku, który odbył się w Krotoszynie w Gimnazjum nr 2.

 

  §4

 

Zgodnie z 21 statutu w Powiatowym Zjeździe Delegatów mogą brać udział z głosem doradczym:

 

  1. Honorowi członkowie Związku
  2. Przedstawiciele członków wspierających,
  3. Osoby zaproszone przez Zarząd Związku.

 

  §5

 

Uchwała została podjęta głosami: 7 za, 0 przeciw, przy 0 głosach wstrzymujących się, wobec czego powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie.

 

  §6

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                                    Prezes KSZS

                                                                                                 Grzegorz Dengusiak