Oświadczenie o stanie zdrowia na Mistrzostwa Powiatu w roku szkolnym 2021/2022