1

O nas

                                                                                            

Historia

Krotoszyńskiego Szkolnego Związku Sportowego

2000 – 2020

 

         W 1999 roku, po powstaniu powiatów odrodził się powiatowy SZS, tym razem   z osobowością prawną, pod nazwą Krotoszyński SZS. 21 XI 2000 roku odbył się  I Powiatowy Zjazd Delegatów, który uchwalił statut i wybrał władze.          9 lipca 2001 roku XXII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego w Poznaniu postanowił wpisać Krotoszyński Szkolny Związek Sportowy do rejestru stowarzyszeń pod numerem  KRS: 0000026451.  Zarząd KSZS był dziewięcioosobowy: 3 osoby  z Krotoszyna, 2 osoby z  Koźmina  Wlkp. i po jednej osobie z gminy Kobylin, Zduny, Rozdrażew  i Sulmierzyce.

 

Skład pierwszego Zarządu KSZS:

 

Przewodniczący           Grzegorz Dengusiak  –  n-l  Gimnazjum i  MOS w Zdunach (1983-2003)
W-ce przewodniczący  –  Kazimierz Helwich –  n-l  I LO w Koźminie Wlkp.
W-ce przewodniczący  – Krzysztof Rożek     –  n-l  SP w Kobiernie

Członkowie Zarządu :

Janusz Baszczyński      – dyrektor SP w Mokronosie, MOS w Koźminie Wlkp.
Bogdan Chytrowski      –  n-l  SP 8, MOS w Krotoszynie i Powiatowy Organizator Sportu
Grzegorz Wiertlewski  –    n-l  ZSP nr 2 w Krotoszynie
Edward Jankowski       –    n-l  SP w Rozdrażewie  i metodyk w-f
Zygmunt Idziak            –    n-l  ZS w Kobylinie, MOS w Kobylinie
Bernard Matyba                n-l  ZS w Sulmierzycach, MOS w Sulmierzycach

Komisja Rewizyjna:
Wiesław Wciórka        –     n-l  Gimnazjum nr 1 w Krotoszynie
Arkadiusz Figaj           –     n-l  SP nr 4 w Krotoszynie
Ryszard Rybka            –     n-l  SP nr 1 w Koźminie Wlkp.

Z okazji 50-lecia SZS w Polsce w roku 2003 przy udziale Prezesa SZS „Wielkopolska”, władz samorządowych, dyrektorów szkół, nauczycieli, trenerów i instruktorów  zorganizowaliśmy uroczyste spotkanie w Restauracji „Wawrzyniak”  w Perzycach k / Zdun.

Na wniosek Zarządu KSZS 27 osób, w tym Nauczyciele, Trenerzy i Instruktorzy z całego powiatu krotoszyńskiego uhonorowani zostali  medalami za zasługi dla sportu szkolnego, a 35 osób w tym Burmistrzowie, Wójt, Dyrektorzy i Nauczyciele w-f otrzymali  medale okolicznościowe z okazji  50-lecia SZS  przyznane przez SZS „WIELKOPOLSKA”.     Był to wyraz podziękowania za dotychczasową pracę na rzecz sportu dzieci  i młodzieży szkolnej  w naszym powiecie.

        Medale 50-lecia SZS otrzymali: Bogdan Woźniak, Zbigniew Kurzawa, Krzysztof Rożek, Włodzimierz Figaj, Arkadiusz Figaj, Ewa Zalewska – Figaj, Jerzy Radzikowski, Marek Marszałek, Julian Jokś, Eugenia Chojnacka, Jerzy Szymczak, Krystyna Skrzypczak, Krystyna Kaszkowiak, Grzegorz Wiertlewski, Grzegorz Nowacki, Renata Marszałek – Popiel, Leszek Zmyslony, Ryszard Rybka, Bolesław Kasprzak, Beata Łopaczyk, Krzysztof Elias, Marian Rejek, Jan Waleński, Barbara Ćwigoń, Alina Wilk, Zdzisław Malec, Sławomir Szczepański, Władysław Ulatowski, Zbigniew Gostek, Bożena Marcisz, Eugeniusz Baraniuk, Dariusz Dębicki i Irena Rekosiewicz.

Przewodniczący Szkolnego Związku Sportowego „Wielkopolska” Zdzisław Urbańczyk w towarzystwie poszczególnych Władz Samorządowych i Przewodniczącego KSZS  wręczył wyróżniającym się nauczycielom, trenerom i instruktorom medale za zasługi dla sportu szkolnego przyznane przez SZS „Wielkopolska”. Otrzymali je: Piotr Jankiewicz, Czesław Wojniusz, Małgorzata Benasiewicz, Eugeniusz Koczorowski, Andrzej Szczepaniak, Bogdan Chytrowski, Kazimierz Helwich, Krystyna Sobczak, Aleksander Sobczak, Elzbieta Maleszka, Krzysztof Olejnik, Czesław Żyto, Kazimierz Marszałek, Jarosław Kaźmierczak, Janusz Baszczyński, Józef Błażejczak, Stanisław Marzęcki, Zygmunt Idziak, Janusz Lindner, Andrzej Leśnik, Grzegorz Dengusiak, Ewa Kujawska, Edward Jankowski, Zenon Marcinkowski, Alicja Witkowska i Bernard Matyba.

       Przewodniczący Krotoszyńskiego Szkolnego Związku Sportowego Grzegorz Dengusiak wręczył statuetki przedstawicielom wszystkich Samorządów powiatu krotoszyńskiego za współpracę i zasługi dla sportu szkolnego.

Zarząd KSZS w 2004 roku  na II Powiatowym Zjeździe Delegatów KSZS wyróżnił  trzy najlepsze szkoły z powiatu krotoszyńskiego we współzawodnictwie sportowym SZS „WIELKOPOLSKA” za lata 2000 – 2004

 1. W ramach LICEALIADY nagrody w formie sprzętu sportowego otrzymali:

SP nr 2  w Krotoszynie         –  I miejsce     –    286,00 pkt.
ZSP   w  Koźminie  Wlkp.   –  II miejsce    –     278,10 pkt.
I LO w Krotoszynie             –  III miejsce   –     255,80 pkt.

 2. W ramach GIMNAZJADY  wyróżniono:

Gimnazjum nr 2 w  Krotoszynie    –    I   miejsce
Gimnazjum nr 4 w Krotoszynie     –   II miejsce
Gimnazjum nr 3  w Krotoszynie    –   III miejsce

 3. W ramach Wielkopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej  wyróżniono:

SP nr 8 w Krotoszynie                   –    I miejsce
SP w Kobiernie                             –    II miejsce
SP nr 5 w Krotoszynie                 –   III miejsce

Od II Powiatowego Zjazdu Delegatów w 2004 roku, skład Zarządu został zwiększony do 10 osób, a tym samym w Zarządzie zasiadają obecnie 4 osoby z Krotoszyna ze względu na największą ilość szkół. W związku z nie zmieniającym się dofinansowaniem i coraz większymi kosztami, od 2004 roku wyjazdy SP i Gimnazjów na wyższe szczeble rozgrywek finansowane są z budżetów samorządów miast i gmin, którym te szkoły podlegają. Krotoszyński Szkolny Związek Sportowy pokrywa koszty organizacji Mistrzostw Powiatu dla SP i Gimnazjów z przyznanych przez Radę Powiatu środków finansowych w ramach oferty na realizację zadania publicznego.

Koszty przejazdów na zawody powiatowe Szkół Ponadgimnazjalnych oraz wyjazdy na wyższe szczeble rozgrywek tych szkół pokrywamy  w całości, ponieważ jest to zadanie własne powiatu, a nasze stowarzyszenie realizuje zadanie publiczne powierzone przez  Powiat Krotoszyński.

Mistrzostwa Powiatu są dla nas najważniejsze. Młodzież za zwycięstwo w sportach indywidualnych otrzymuje medale i dyplomy, a w sportach drużynowych puchary i dyplomy.  W ramach rywalizacji sportowej w Wielkopolsce dzieci i młodzież z powiatu krotoszyńskiego    w roku szkolnym 2003/2004 roku wywalczyli 15 miejsce na 35 powiatów. Od roku 2006 środki finansowe uzyskiwaliśmy w ramach oferty konkursowej i po podpisaniu umowy pomiędzy Zarządem Powiatu a Zarządem KSZS. Podpisywaliśmy corocznie umowy na wsparcie zadań z zakresu sportu szkolnego na rzecz dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Krotoszyńskiego na przeprowadzenie zawodów w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej, Gimnazjady  i  Licealiady.  Dwa razy w roku rozliczamy się ze Starostwem Powiatowym, pisząc sprawozdania. Co miesiąc rozliczamy się z Urzędem Skarbowym.

Naszym problemem jest brak  biura do prawidłowego prowadzenia działalności  naszej organizacji pozarządowej i realizacji zadań publicznych. Czekamy na stosowne decyzje ze strony Zarządu Powiatu.  KSZS ma swoją Księgową i Powiatowego Organizatora Sportu. Dziękujemy im za pracę w minionych kadencjach.

Ze środków na realizację zadania publicznego udało nam się zabezpieczyć pod względem opieki medycznej największe zawody sportowe. Dzięki corocznie podpisanej umowie i dobrej współpracy z SPZOZ na wszystkich zawodach, które odbywają się na stadionie mamy ratownika medycznego, a w razie potrzeby również karetkę pogotowia ratunkowego. Wszyscy przekonaliśmy się o skuteczności tych działań.  Dzieci i młodzież są bezpieczni i ubezpieczeni przez SZS „WIELKOPOLSKA”.

 Zarząd KSZS w 2008 roku  na III Powiatowym Zjeździe Delegatów KSZS wyróżnił  trzy najlepsze szkoły z powiatu krotoszyńskiego we współzawodnictwie sportowym SZS „WIELKOPOLSKA” za lata 2004– 2008

 1. W ramach LICEALIADY nagrody w formie  sprzętu sportowego otrzymali:

ZSP  w  Koźminie  Wlkp.   – I miejsce   –    983,4 pkt.
I LO w Krotoszynie             – II miejsce  –    364,3 pkt.
ZSP nr 1  w Krotoszynie    –  III miejsce   –  213,1 pkt.

 2. W ramach GIMNAZJADY  wyróżnienia w formie dyplomów gratulacyjnych otrzymali:

Gimnazjum nr 4 w  Krotoszynie   –   I   miejsce    –  1014,1 pkt.
Gimnazjum nr 3 w Krotoszynie    –   II miejsce     –  412,8 pkt.
Gimnazjum nr 2  w Krotoszynie    –   III miejsce   –  362,2 pkt.

 3. W ramach Wielkopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej  wyróżnienia w formie dyplomów gratulacyjnych otrzymali:

SP nr 8 w Krotoszynie                    – I miejsce – 501,1 pkt.
SP w Rozdrażewie                        – II miejsce – 410,0 pkt.
SP nr 7 w Krotoszynie                   – III miejsce – 368,6 pkt

  Zarząd KSZS w 2012 roku  na IV Powiatowym Zjeździe Delegatów wyróżnił  trzy najlepsze szkoły  z powiatu krotoszyńskiego we współzawodnictwie sportowym   SZS „WIELKOPOLSKA” za lata 2008 – 2012

1. W ramach LICEALIADY nagrody w formie  sprzętu sportowego otrzymali :

I LO w Krotoszynie                       –   I   miejsce          – 1895,40 pkt.
ZSP w  Koźminie  Wlkp.              –  II  miejsce          –   675,25 pkt.
ZSP nr1  w Krotoszynie               –  III  miejsce        –   324,67 pkt.

 2. W ramach GIMNAZJADY  wyróżnienia w formie dyplomów gratulacyjnych otrzymali:

Gimnazjum nr 4 w  Krotoszynie   –    I  miejsce     – 751,27 pkt.
Gimnazjum nr 2 w Krotoszynie    –    II miejsce     –  558,79 pkt.
Gimnazjum nr 3  w Krotoszynie   –   III miejsce     –  367,73 pkt.

 3. W ramach Wielkopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej wyróżnienia w formie dyplomów gratulacyjnych otrzymali:

SP nr 8 w  Krotoszynie               –     I  miejsce        –  972,20 pkt.
SP nr 4 w Krotoszynie                –     II miejsce        –  302,50 pkt.
SP nr 7  w Krotoszynie               –    III miejsce        –  295,35 pkt.

 Gratulujemy Uczniom i Nauczycielom wychowania fizycznego oraz Dyrektorom wyróżnionych szkół i życzymy im dalszych sukcesów. Chcielibyśmy co roku nagradzać trzy najlepsze szkoły ponadgimnazjalne, ale środki uchwalane przez Radę Powiatu są za małe. W ostatniej kadencji nagrodę w postaci sprzętu sportowego przekazywaliśmy najlepszej szkole ponadgimnazjalnej w zależności od możliwości finansowych .

2009 rok       –  ZSP w Koźminie Wlkp.
2010 rok       –    I LO Krotoszyn, na wniosek Zarządu KSZS nagrodę przyznał Zarząd Powiatu
2011 rok       –  nie przyznano nagród ze względu na brak środków finansowych

 W klasyfikacji powiatów w  ramach rywalizacji sportowej w Wielkopolsce w klasyfikacji łącznej dzieci i młodzież z powiatu krotoszyńskiego wywalczyły następujące miejsca:

2008/2009  –  8 miejsce
2009/2010 – 11 miejsce
2010/2011 – 15 miejsce
2011/2012 – 14 miejsce  na 35 powiatów.

 Największe osiągnięcia szkół w finałach wielkopolskich w  kadencji:

2008/2009

Złote medale dla chłopców SP nr 7 w Krotoszynie w Piłce Siatkowej
Brązowe medale dla dziewcząt ZSP nr1w Krotoszynie w Drużynowym Tenisie Stołowym
Brązowe medale dla chłopców I LO w Krotoszynie w Piłce Siatkowej.

2009/2010

Złote medale dla chłopców SP nr 7 w Krotoszynie w Piłce Siatkowej
I miejsce w pkt. drużyn dla ucz. SP nr 4 w Krotoszynie w Indywidualnych Biegach Przełajowych
Srebrne medale dla chłopców I LO w Krotoszynie w Piłce Siatkowej
Brązowe medale dla chłopców SP nr 8 w Krotoszynie w Piłce Siatkowej
Brązowe medale dla chłopców Gimnazjum nr 3 w Krotoszynie w Piłce Siatkowej
Brązowe medale dla dziewcząt I LO w Krotoszynie w Drużynowym Pływaniu.

2010/2011

Złote medale dla chłopców I LO w Krotoszynie w Halowej Piłce Nożnej
Srebrne medale dla chłopców SP nr 7 w Krotoszynie w Piłce Siatkowej
Srebrne medale dla chłopców SP nr 4 w Krotoszynie w Piłce Nożnej
Srebrne medale dla dziewcząt ZSP Koźmin Wlkp. w Piłce Ręcznej
Srebrne medale dla dziewcząt ZSP nr 1 w Krotoszynie w Drużynowym Tenisie Stołowym
Brązowe medale dla dziewcząt SP nr 4 w Krotoszynie w Czwórboju LA
3 medale dla ucz. Marceliny Winkowskiej z SP nr 4 w Krotoszynie w Czwórboju LA.

2011/2012

Złote medale dla chłopców SP nr 7 w Krotoszynie w Piłce Siatkowej
Srebrne medale dla dziewcząt ZSP Koźmin Wlkp. w Piłce Ręcznej
Brązowe medale dla dziewcząt SP nr 8 w Krotoszynie w Czwórboju LA
Brązowe medale dla chłopców SP nr 8 w Krotoszynie w Piłce Siatkowej
Brązowe medale dla  SP nr 8 w Krotoszynie w Sztafetowych Biegach Przełajowych.

      Na IV Powiatowym  Zjeździe Delegatów KSZS w 2012 roku, który odbył się w Gimnazjum nr 2 w Krotoszynie, pierwszym Honorowym Członkiem KSZS został kol. Edward Jankowski  z Rozdrażewa –  emerytowany nauczyciel w-f, metodyk, najstarszy stażem członek Szkolnego Związku Sportowego i współzałożyciel KSZS. Na ostatnim Zjeździe zmieniliśmy również statut  i dostosowaliśmy go do wymagań organizacji pożytku publicznego.

Na wniosek KSZS i SZS Wielkopolska w roku 2013 w Poznaniu medale zbiorowe  60-lecia SZS za zasługi dla sportu szkolnego województwa wielkopolskiego otrzymały Samorządy w których działają Szkolne Związki Sportowe z osobowością oraz najlepsze szkoły we współzawodnictwie sportowym w powiecie krotoszyńskim:

1. Starostwo Powiatowe w Krotoszynie
2. Miasto i Gmina Krotoszyn
3. Szkoła Podstawowa nr 8 w Krotoszynie
4. Gimnazjum nr 4 w Krotoszynie
5. I Liceum Ogólnokształcące
6. Krotoszyński Szkolny Związek Sportowy w Krotoszynie

Na wniosek KSZS i SZS Wielkopolska w roku 2013 w Poznaniu medale indywidualne  60-lecia SZS za zasługi dla sportu szkolnego województwa wielkopolskiego otrzymali:

1. Grzegorz Dengusiak – Międzyszkolny Organizator Sportu w Zdunach w latach 1983 – 2003, prezes KSZS od momentu założenia do dnia dzisiejszego
2. Bogdan Chytrowski – Międzyszkolny Organizator Sportu w Krotoszynie od 1978. Powiatowy organizator sportu od 2000 roku i członek Zarządu SZS „Wielkopolska”
3. Janusz Baszczyński – Międzyszkolny Organizator Sportu w Koźminie Wlkp. nauczyciel i trener oraz członek zarządu KSZS od 2000 roku do chwili obecnej
4. Piotr Robakowski – nauczyciel W – F i trener drużyn, finalistów wielkopolski w piłce siatkowej w ZS nr 1 w Krotoszynie, członek Komisji Rewizyjnej KSZS dwóch kadencji.

Z okazji 15 – lecia Powiatu Krotoszyńskiego  w roku 2014 zorganizowaliśmy na terenie I LO w Krotoszynie  Mitting Lekkoatletyczny dla uczniów SPG. Były dyplomy, medale i nagrody w formie sprzętu sportowego dla wszystkich szkół.

Memoriał Grzegorza Nowackiego w LA, który odbył się w I LO w Krotoszynie, stał się nową imprezą sportową, którą zorganizowaliśmy wspólnie z nauczycielami w-f z tej szkoły. Zarząd KSZS będzie pomagał w realizacji tej sportowej imprezy, którą teraz organizuje Szkoła.

W klasyfikacji powiatów i szkół w  ramach rywalizacji sportowej w Wielkopolsce nauczyciele wraz z dziećmi i młodzieżą z powiatu krotoszyńskiego wywalczyli  następujące miejsca:

2012/2013

SP – 4 miejsce na 35 powiatów, najlepszy wynik – SP nr 8 – 2miejsce na 656 szkół

G  – 21 miejsce na 35 powiatów, najlepsze wynik – Gimnazjum nr 4 – 50 miejsce na 396 szkół

SPG–23 miejsce na 35 powiatów, najlepsze wynik – I LO Krotoszyn –29 miejsce na 291 szkół

Najlepsi w Finałach Wielkopolski

Złote medale dla chłopców SP nr 7 w Krotoszynie w Piłce Siatkowej,

Złote medale SP nr 8 w Krotoszynie w Czwórboju LA chł.

Srebrne medale SP nr 8 w Krotoszynie w Czwórboju LA chł. – Finał Ogólnopolski w Radomiu

Brązowe medale dla chłopców SP nr 8 w Krotoszynie w Piłce Siatkowej.

Nagrodę w formie sprzętu sportowego dla najlepszej szkoły z powiatu krotoszyńskiego we współzawodnictwie  sportowym SZS „Wielkopolska” w roku szkolnym 2012/2013 w ramach „LICEALIADY” otrzymało   I LO w Krotoszynie.

2013/2014

SP – 6 miejsce wśród powiatów, najlepszy wynik – SP nr8 – 4 miejsce

G  – 14 miejsce wśród powiatów, najlepsze wynik – Gimnazjum nr 4 – 14 miejsce

SPG – 17 miejsce wśród powiatów, najlepsze wynik – I LO Krotoszyn – 14 miejsce

Najlepsi w Finałach Wielkopolski

I miejsce SP nr 8 w pkt. drużynowej  w Indywidualnych Biegach Przełajowych w Żerkowie,

Złote medale SP nr 8 w Krotoszynie w Czwórboju LA Dziewcząt w Lesznie,

Srebrne medale SP nr 7 w Krotoszynie w Piłce Siatkowej Chłopców.

Z udziałem Starosty Krotoszyńskiego wręczyliśmy również nagrody rzeczowe w formie sprzętu sportowego z okazji 15-lecia Powiatu Krotoszyńskiego dla najlepszych trzech szkół  z powiatu krotoszyńskiego we współzawodnictwie sportowym SZS „Wielkopolska” w roku szkolnym 2013/2014 w ramach „LICEALIADY”

Nagrody otrzymali:

    I   miejsce I LO w Krotoszynie                

   II  miejsce  ZSP w  Koźminie  Wlkp.     

  III  miejsce ZSP nr1  w Krotoszynie         

2014/2015

SP – 10 miejsce wśród powiatów, najlepszy wynik – SP nr 8 – 5 miejsce

G  – 18 miejsce wśród powiatów, najlepsze wynik – Gimnazjum nr 4 – 26 miejsce

SPG – 29 miejsce wśród powiatów, najlepsze wynik – I LO Krotoszyn – 56 miejsce

Najlepsi w Finałach Wielkopolski

Złoty medal  G 3 Krotoszyn  w Siatkówce Plażowej Chłopców,

Złoty medal  Emanuel Kuś G 3 Krotoszyn w LA– skok w dal,

Złoty medal  Krzysztof  Dymarski G 4 Krotoszyn – Biegi Przełajowe,

Srebrne medale SP nr 8 w Krotoszynie w Biegach na Orientację Dziewcząt,

Brązowy medal Tomasz Sitarz G Zduny w LA– bieg na 100 m,

Brązowy medal  Krzysztof  Dymarski G 4 Krotoszyn w LA – bieg na  1000 m.

Nagrodę w formie sprzętu sportowego dla najlepszej szkoły z powiatu krotoszyńskiego we współzawodnictwie sportowym SZS „Wielkopolska” w roku szkolnym 2014/2015 w ramach „LICEALIADY” otrzymało   I LO w Krotoszynie.         

2015/2016

SP – 12 miejsce wśród powiatów, najlepszy wynik – SP nr 8 – 5 miejsce

G  – 22 miejsce wśród powiatów, najlepsze wynik – Gimnazjum nr 4 – 44 miejsce

SPG – 26 miejsce wśród powiatów, najlepsze wynik – I LO Krotoszyn – 49 miejsce

Najlepsi w Finałach Wielkopolski

Złote medale G3 w Krotoszynie w Siatkówce Chłopców,

Złote medale G3 w Krotoszynie w Siatkówce Plażowej Chłopców,

Złote medale SP nr 8 w Krotoszynie w Piłce Siatkowej Chłopców,

Brązowe medale  SP nr 7 w Krotoszynie w Piłce Siatkowej Chłopców,

Brązowe medale ZSP nr 1 w Krotoszynie w Siatkówce Plażowej Chłopców,

Brązowe medale ZSP Koźmin Wlkp. w Piłce Ręcznej Dziewcząt.

             Na posiedzeniu Zarządu KSZS w dniu 06 września 2016 roku  podjęto uchwałę,  aby na V Powiatowym Zjeździe Delegatów wyróżnić w formie grawertonów trzy najlepsze szkoły w kategorii SP, G i SPG z powiatu krotoszyńskiego we współzawodnictwie sportowym SZS „WIELKOPOLSKA” za lata 2013 – 2016r:

  1. W ramach LICEALIADY wyróżnienia otrzymali :

    I   miejsce I LO w Krotoszynie                 –  797,27 pkt.    

    II  miejsce  ZSP w  Koźminie  Wlkp.        –   228,12 pkt.    

  III  miejsce ZSP nr1  w Krotoszynie           –   153,00 pkt.

Nagrody w postaci sprzętu sportowego  dla tych Szkół były wręczone w grudniu 2016 roku, ze względu na realizację dodatkowych zadań – 11 Mistrzostw Powiatu, których realizacja została przeniesiona z wiosny 2017 na jesień 2016, zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Sportu           i Turystyki, aby ujednolicić terminy zawodów w całej Polsce. Zmiany te wprowadził Zarząd SZS „Wielkopolska”. Po wyrażeniu zgody przez Zarząd Powiatu mogliśmy przeprowadzić te imprezy sportowe ze środków na nagrody, a pod koniec listopada przedstawiliśmy aneks do umowy, aby można było dać wyróżnionym Szkołom nagrody.

 W ramach GIMNAZJADY wyróżnienia otrzymali:

     I  miejsce –  Gimnazjum nr 4 w  Krotoszynie    –  514,90 pkt.

    II miejsce  –  Gimnazjum nr 3 w Krotoszynie     –  268,95 pkt.  

   III miejsce  –  Gimnazjum   w Rozdrażewie         –  254,33 pkt. 

 3.W ramach  Igrzysk Młodzieży Szkolnej wyróżnienia otrzymali:

     I   miejsce –   SP nr 8 w  Krotoszynie      –   1857,19 pkt.

    II miejsce   –   SP w Rozdrażewie             –       88,11 pkt.  

   III miejsce   –   SP nr 7  w Krotoszynie     –       85,50 pkt.

            Gratulujemy uczniom i nauczycielom wychowania fizycznego oraz dyrektorom wyróżnionych szkół i życzymy im dalszych sukcesów. Chcielibyśmy co roku nagradzać 3 najlepsze szkoły ponadgimnazjalne, ale środki uchwalane przez Radę Powiatu są za małe, dlatego każdego roku w minionej kadencji nagradzaliśmy nagrodą w postaci sprzętu sportowego najlepszą szkołę ponadgimnazjalną. Czy nadal tak będzie, zależy od Powiatu. Wnioskujemy o zwiększenie środków finansowych minimum do kwoty 32 tys., by móc dalej prowadzić  to zadanie.

Wypełniając zadanie IV Powiatowego Zjazdu Delegatów KSZS z października 2012 roku w celu zmniejszenia kosztów i szybkiej komunikacji ze szkołami i nauczycielami  założyliśmy w kwietniu 2014 roku i prowadzimy stronę internetową KSZS do obsługi zadania publicznego powierzonego przez powiat krotoszyński.

W ciągu 2 pierwszych lat stronę KSZS odwiedziło ponad  40 tys. zainteresowanych – uczniów, nauczycieli i inne osoby korzystające z naszej strony. Było to ważne zadanie, które wymagało i wymaga dużo pracy. Jest to platforma do kontaktu ze wszystkimi szkołami, nauczycielami, młodzieżą i rodzicami oraz Samorządami. Są na niej wszystkie aktualności o zawodach, kalendarze imprez sportowych dla SP, G i SPG. Prezentujemy wyniki Mistrzostw Powiatu      i albumy zdjęć z przeprowadzonych imprez. Działamy w imieniu Powiatu przejrzyście i otwarcie. Środki wydane na ten cel są dobrze zagospodarowane.

 23.10.2015 odbył się Nadzwyczajny Powiatowy Zjazd Delegatów KSZS z sprawie przyjęcia uproszczonych zasad sporządzania sprawozdań finansowych dla jednostek mikro.     Po zmianie statutu co roku w terminie do końca czerwca będzie się odbywał Powiatowy Zjazd Delegatów, by zatwierdzać sprawozdania finansowe i merytoryczne Władz Związku.

 W celu lepszej promocji powiatu krotoszyńskiego i KSZS  opracowaliśmy projekt i zakupiliśmy rollupa, który jest prezentowany od 2016 roku na Mistrzostwach Powiatu. 

Prezes KSZS Grzegorz Dengusiak i Powiatowy Organizator Sportu Bogdan Chytrowski zostali wyróżnieni przez powiat krotoszyński za działalność na rzecz sportu dzieci  i młodzieży szkolnej na Powiatowej Gali Sportu 2015, a działalność Prezesa  i społecznika była uzasadnieniem rekomendacji KSZS do nagrody „Krotoszyński Dąb”.   4 marca 2016 roku Prezes KSZS otrzymał nominację do nagrody Starosty Krotoszyńskiego „Krotoszyński Dąb” 2015 w kategorii „Sport” przyznaną przez Kapitułę. Dziękujemy za te wyróżnienia Samorządowi Powiatowemu.

 Zarząd KSZS w kadencji 2016-2020 pracował w następującym składzie:

Prezes          –    Grzegorz Dengusiak          –  były n-l w SP w Zdunach

Wiceprezes  –     Eugeniusz Koczorowski     –  n-l SP nr 5 w Krotoszynie

Wiceprezes  –     Grzegorz Kroczak             –  n-l  I LO w Krotoszynie

Sekretarz i Powiatowy Organizator Sportu – Bogdan Chytrowski, były

n-l SP nr 8  w Krotoszynie

Członkami Zarządu byli:

Dariusz Maciejewski     –    n-l  ZSP w Koźminie Wlkp.

Janusz Baszczyński       –    były dyrektor SP w Mokronosie

Magdalena Kalupa         –    n-l  SP nr 8  w Krotoszynie

Mirosław Flak                –    n-l Szkoły Branżowej I Stopnia w Kobylinie

Aneta Ceglarz                 –    n-l SP w Zdunach

Agnieszka Kołodziejska –    n-l SP w Rozdrażewie

Piotr Janicki                    –    n-l SP w Sulmierzycach

Skład Komisji Rewizyjnej w kadencji 2016-2020:

Łukasz Rak                   –   Przewodniczący Komisji, n-l  SP  nr 8 w Krotoszynie

Adam Kuzia                  –   n-l ZSP w Koźminie Wlkp.

Tomasz Sperzyński       –   n-l I LO w Krotoszynie

Środki finansowe na realizację zadania publicznego powierza nam Samorząd Powiatowy. W ramach konkursu ofert podpisujemy corocznie umowy na wsparcie zadań       z zakresu sportu szkolnego na rzecz dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Krotoszyńskiego na prowadzenie zawodów w ramach Igrzysk Dzieci, Igrzysk Młodzieży Szkolnej i Licealiady. Zatrudniamy na umowę-zlecenie sekretarza Zarządu, który jako Realizator zadania publicznego pełni funkcję Powiatowego Organizatora Sportu, A Prezes KSZS jest Koordynatorem zadania.  Dwa razy w roku rozliczamy się ze Starostwem Powiatowym pisząc sprawozdania. Co miesiąc rozliczamy się z Urzędem Skarbowym i ZUS odprowadzając podatki oraz ubezpieczenie społeczne i zdrowotne do ZUS. Prawie wszystkie płatności regulujemy przelewami z konta bankowego, założonego do obsługi zadania publicznego.

W latach 2017-2020 środki finansowe uzyskiwaliśmy w ramach oferty konkursowej w formie powierzenia.

Były to kwoty: 2017r-32 tys.,  2018r-32 tys.   2019r-32 tys. i  w 2020r-38 tys.                           Środki te przeznaczone były przede wszystkim na organizację Mistrzostw Powiatu dla szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych. Mistrzostwa Powiatu odbywają się według kalendarza imprez SZS „Wielkopolska” poszerzonego o inne imprezy powiatowe wprowadzone do kalendarza przez Zarząd KSZS:

  1. Indywidualne Mistrzostwa SP w LA – obecnie razem z 4-bojem i 3 – bojem
  2. Mitting Lekkoatletyczny w I LO w Krotoszynie, a obecnie Memoriał Grzegorza Nowackiego

Mistrzostwa Powiatu są dla nas najważniejsze. Młodzież za zwycięstwo w sportach indywidualnych otrzymuje medale i dyplomy, a w sportach drużynowych puchary i dyplomy. Krotoszyński Szkolny Związek Sportowy pokrywa koszty organizacji Mistrzostw Powiatu dla SP  z przyznanych przez Radę Powiatu środków finansowych na realizację zadania publicznego               w ramach powierzenia zadania.

Wyjazdy SP  na wyższe szczeble rozgrywek finansowane są  z budżetów samorządów miast i gmin, którym te szkoły podlegają. Koszty przejazdów na zawody powiatowe szkół ponadpodstawowych oraz wyjazdy na wyższe szczeble rozgrywek tych szkół pokrywamy  w całości, ponieważ jest to zadanie własne powiatu, a nasze stowarzyszenie realizuje zadanie publiczne powierzone przez  Powiat Krotoszyński.

Frekwencja na zawodach sportowych jest zadawalająca. Cieszy nas to, że  uczniowie  szkół ponadpodstawowych aktywnie uczestniczą  w Mistrzostwach Powiatu nie tylko w grach zespołowych, ale również w biegach przełajowych, tenisie stołowym i la. Niestety, nie jest to taka frekwencja jak w przypadku SP, ale ostatnio widzimy poprawę aktywności.

Udało nam się zabezpieczyć pod względem opieki medycznej największe zawody sportowe ze środków na realizację zadania publicznego. Dzięki dobrej współpracy i corocznej umowie z SPZOZ lub z prywatną firmą na wszystkich zawodach,  które odbywają się na stadionie mamy ratownika medycznego, a w razie potrzeby również karetkę pogotowia ratunkowego. Wszyscy przekonaliśmy  się o skuteczności tych działań. Wszyscy uczestnicy Mistrzostw Powiatu są ubezpieczeni od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków, a organizatorzy od Odpowiedzialności Cywilnej. Dużą zasługę w zapewnieniu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży mają n-le w-f, którzy przygotowują swoich uczniów do zawodów sportowych.

Od 2017 roku do kwietnia 2020 roku przeprowadzono wszystkie zawody na szczeblu powiatu, zgodnie ze zgłoszeniami szkół, w miarę możliwości bazy sportowej we wszystkich kategoriach wiekowych. Mistrzostwa Powiatu odbywały się w Krotoszynie, Koźminie Wlkp., Kobylinie, Rozdrażewie, Zdunach i Smolicach .

KSZS był także organizatorem finałów rejonowych w piłce siatkowej chłopców szkół podstawowych i gimnazjów , finału wojewódzkiego w piłce siatkowej chłopców szkół podstawowych i gimnazjów oraz finału wojewódzkiego w piłce ręcznej dziewcząt w ramach Licealiady.

KSZS był także organizatorem  finałów rejonowych w piłce siatkowej chłopców szkół podstawowych w ramach Igrzysk Dzieci i Igrzysk Młodzieży Szkolnej

oraz finału wojewódzkiego w piłce siatkowej chłopców szkół podstawowych .  Na zawody rejonowe zakupione były puchary.

KSZS był współorganizatorem Memoriału Grzegorza Nowackiego w lekkiej atletyce dla szkół ponadpodstawowych, który corocznie odbywa się w I LO w Krotoszynie

W klasyfikacji powiatów i szkół w  ramach rywalizacji sportowej w Wielkopolsce nauczyciele wf wraz z dziećmi i młodzieżą z powiatu krotoszyńskiego wywalczyli  następujące miejsca:

Rok szkolny 2016/2017

Najlepsze osiągnięcia uczniów:

– I m – złote medale  – G 3 Krotoszyn w Finale Wlkp. w Siatkówce Plażowej chł

– I m – złote medale  –  G 3 Krotoszyn w Finale Wlkp. w Siatkówce chł

– I m  – złote medale  – SP 7 Krotoszyn w Finale Wlkp. w Siatkówce chł

– III m – brązowe medale –  SP 8 Krotoszyn w Finale Wlkp. w Siatkówce chł

– III m – brązowe medale ZSP nr 1 Krotoszyn w Finale Wlkp. w Siatkówce  Plażowej chł

– II m  – srebrne medale -ZSP Koźmin Wlkp. w Finale Wlkp. w Piłce Ręcznej dz

Punktacja powiatów i najlepszych szkół w powiecie krotoszyńskim:

Igrzyska Młodzieży Szkolnej – 9 miejsce na 35 powiatów – 5 miejsce na 829 szkół zajęła SP nr 8 w Krotoszynie

Gimnazjada – 21 miejsce na 35 powiatów – 54 miejsce na 532 szkoły zajęło Gimnazjum w Rozdrażewie

Licealiada – 24 miejsce na 35 powiatów – 36 miejsce na 259 szkół zajęło I LO w Krotoszynie

12 grudnia 2017 roku Zarząd KSZS z udziałem Władz Powiatu, Dyrektorów Szkół i Nauczycieli wf wyróżnił najlepsze szkoły w powiecie krotoszyńskim we współzawodnictwie sportowym SZS „Wielkopolska” za rok szkolny 2016/2017.

Licealiada:

I miejsce – I LO im. Hugona Kołłątaja w Krotoszynie – 357,51 pkt.

II miejsce – ZSP w Koźminie Wlkp. – 113,40 pkt.

III miejsce – ZSP nr 1 w Krotoszynie – 23,52 pkt.

Gimnazjada:

I miejsce – Gimnazjum w Rozdrażewie – 213,60 pkt

Igrzyska Młodzieży Szkolnej:

I miejsce – SP nr 8 w Krotoszynie – 739,20 pkt.

Luxorjety kolorowe na szkle otrzymały wszystkie wyróżnione szkoły, a nagrodę rzeczową w postaci sprzętu sportowego, wartości 1500zł otrzymało I LO           w Krotoszynie.

Rok szkolny 2017/2018

Najlepsze osiągnięcia uczniów:

– I m SP 8 Krotoszyn w Finale Wlkp. w Siatkówce chł.  – Igrzyska Dzieci

– II m SP 7  Krotoszyn w Finale Wlkp. w Siatkówce chł. – Igrzyska Dzieci

– II m ZSP Koźmin Wlkp. w Finale Wlkp. w Piłce Ręcznej dz – Licealiada

– III m SP 4 Krotoszyn w Finale Wlkp. w 4- boju La chł. – Igrzyska Dzieci

– V m I LO Krotoszyn w Finale Wlkp. w Sztafetowych Biegach Przełajowych       chł. – Licealiada

– VI m ZSP 3 Krotoszyn w Finale Wlkp. w Siatkówce chł. – Licealiada

        20 grudnia 2018 roku Zarząd KSZS z udziałem Władz Powiatu, Dyrektorów Szkół i Nauczycieli wf, wyróżnił najlepsze szkoły w powiecie krotoszyńskim we współzawodnictwie sportowym SZS „Wielkopolska”      za rok szkolny 2017/2018.

Licealiada – powiat krotoszyński – 15 miejsce na 35 powiatów

I miejsce – I LO  w Krotoszynie – 12 miejsce w Wlkp. na 262 szkoły

II miejsce – ZSP nr 3 w Krotoszynie – 103 miejsce w Wlkp.

III miejsce – ZSP w Koźminie Wlkp. – 108 miejsce w Wlkp.

Igrzyska Młodzieży Szkolnej – powiat krotoszyński – 24 miejsce

I miejsce – SP nr 8 w Krotoszynie –  63 miejsce w Wlkp. na 577 szkół

I miejsce – SP nr 3 w Krotoszynie –  63 miejsce w Wlkp. na 577 szkół

 Igrzyska Dzieci – powiat krotoszyński – 7 miejsce

I miejsce – SP nr 8 w Krotoszynie –  5 miejsce  w Wlkp. na 942 szkoły

Luxorjety kolorowe na szkle otrzymały wszystkie wyróżnione szkoły,         a nagrodę rzeczową w postaci sprzętu sportowego, wartości 1800zł otrzymało     I LO  w Krotoszynie.

Dnia 9.03.2018 roku podczas Gali Sportu Powiatowego, Bogdan Chytrowski  Powiatowy Organizator Sportu otrzymał wyróżnienie za upowszechnienie sportu szkolnego  na Ziemi Krotoszyńskiej.

9 czerwca 2018 roku podczas uroczystej sesji w auli I Liceum Ogólnokształcącego im. H. Kołłątaja, Rada Powiatu Krotoszyńskiego uczciła 20-lecie działalności odrodzonego powiatu.

Decyzja Kapituły Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwałą z 23 maja 2018 roku  wyróżnił Prezesa KSZS Grzegorza Dengusiaka Odznaką Honorową   za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego.

Rok szkolny 2018/2019

Najlepsze osiągnięcia uczniów:

Igrzyska Dzieci

– 2 m w Finale Wlkp. w Siatkówce  chł. – SP 8 Krotoszyn

– 3 m w Finale Wlkp. w Siatkówce chł. –  SP 7 Krotoszyn

– 2 m w Finale Wlkp. w Piłce Nożnej dz. – SP 8 Krotoszyn

– 3 m w Finale Rejonu w Piłce Ręcznej dz. – SP 3 Koźmin Wlkp.

– 3m w Finale Rejonu w Koszykówce chł. – SP 8 Krotoszyn

– 1 m w Finale Rejonu w 4-boju LA dz. – SP 4 Krotoszyn

– 1 m w Finale Rejonu w 4-boju LA chł. – SP 8 Krotoszyn

– 1m w Finale Rejonu w 3-boju LA chł. – SP 8 Krotoszyn

Igrzyska Młodzieży Szkolnej

– 2 m w Finale Wlkp. w Siatkówce chł. – SP 7 Krotoszyn

– 1 m w Finale Rejonu w Szkolnej Lidze LA dz. – SP 5 Krotoszyn

– 1 m w Finale Rejonu w Szkolnej Lidze LA chł. – SP 5 Krotoszyn

– 2m w Finale Rejonu w Siatkówce plażowej dz. – SP 3 Krotoszyn

– 2 m w Finale Rejonu w Siatkówce plażowej chł. – SP 7 Krotoszyn

Licealiada

– 2 m w Finale Rejonu w Siatkówce Plażowej dz. – I LO  Krotoszyn

– 1 m w Finale Rejonu w Siatkówce Plażowej chł. – ZSP 3  Krotoszyn

– 2 m w Finale Rejonu w Siatkówce Plażowej chł. – ZSP 2  Krotoszyn

13 czerwcu 2019 roku w Poznaniu podsumowano wyniki współzawodnictwa Szkół Województwa Wielkopolskiego za rok 2018/2019.

W Igrzyskach Dzieci – 3 miejsce w Wielkopolsce wywalczyła SP nr 8  w Krotoszynie.

        19 grudnia 2019 roku Zarząd KSZS z udziałem Władz Powiatu, Dyrektorów Szkół i Nauczycieli wf, wyróżnił najlepsze szkoły w powiecie krotoszyńskim we współzawodnictwie sportowym SZS „Wielkopolska”      za rok szkolny 2018/2019.

Licealiada – powiat krotoszyński – 13 miejsce na 33 powiaty

I miejsce – I LO  w Krotoszynie – 14 miejsce w Wlkp. na 262 szkoły

II miejsce – ZSP nr 2 w Krotoszynie – 72 miejsce w Wlkp.

III miejsce – ZSP w Koźminie Wlkp. – 88 miejsce w Wlkp.

 

Igrzyska Młodzieży Szkolnej–powiat krotoszyński 17 miejsce na 35 powiatów

I miejsce – SP nr 8 w Krotoszynie –  14 miejsce w Wlkp. na 577 szkół

Igrzyska Dzieci – powiat krotoszyński – 4 miejsce na 35 powiatów

I miejsce – SP nr 8 w Krotoszynie –  3 miejsce  w Wlkp. na 942 szkoły

        Wyróżnenia otrzymały wszystkie najlepsze szkoły, a nagrodę rzeczową   w postaci sprzętu sportowego wartości 500zł otrzymało I LO  w Krotoszynie.

Rok szkolny 2019/2020

Najlepsze osiągnięcia uczniów:

Igrzyska Młodzieży Szkolnej – powiat 3 miejsce a  SP 8 II miejsce w Wlkp. na 377 szkół

2 miejsce w Finale Wlkp. w Biegach Ulicznych dziewcząt – SP 8 w Krotoszynie

2 miejsce w Finale Wlkp. w Biegach Ulicznych chłopców – SP 8 w Krotoszynie

Igrzyska Dzieci – powiat 6 miejsce a SP 8 IV miejsce w Wlkp. na 398 szkół

Licealiada – powiat 20 miejcse a I LO Krotoszyn 22 miejsce w Wlkp. na 172 szkoły sklasyfikowane

1 miejsce w Finale Wlkp. w Pływaniu – Julia Bielawa – 50m stylem klasycznym – I LO w Krotoszynie

3 miejsce w Finale Wlkp. w Pływaniu – Monika Jadczak – 50m stylem motylkowym – I LO w Krotoszynie

             Na posiedzeniu Zarządu KSZS w dniu 14 września 2020 roku  podjęto uchwałę o zwołaniu X Powiatowego Zjazdu Sprawozdawczo – Wyborczego KSZS i postanowiono wyróżnić  trzy najbardziej usportowione szkoły w kategorii Igrzysk Dzieci, Igrzysk Młodzieży Szkolnej i Licealiady z powiatu krotoszyńskiego we współzawodnictwie sportowym SZS „WIELKOPOLSKA” za lata 2017 – 2020r, a także za zgodą Zarządu Powiatu(z dnia 24.10.2020 roku) na przesunięcia w harmonogramie wydatków postanowiliśmy przyznać nagrody w formie zakupu sprzętu sportowego dla Szkół Ponadpodstawowych   w LICEALIADZIE:

Wyróżnienia i nagrody na zakup sprzętu sportowego dla najbardziej usportowionych szkół w powiecie krotoszyńskim  w Licealiadzie otrzymali:

I miejsce   –  I LO im. Hugona Kołłątaja w Krotoszynie       – 1600zł

II miejsce  –  ZSP im. Józefa Marcińca w Koźminie Wlkp.  – 1000zł

III miejsce –  ZSP nr 3 im. Jana Pawła II w Krotoszynie      –   800zł

 Gratulujemy Uczniom, Nauczycielom, Rodzicom i Dyrektorom Szkół.

Ze względu na pandemię, odwołany termin Powiatowego Zjazdu Sprawozdawczo – Wyborczego Krotoszyńskiego Szkolnego Związku Sportowego, wyróżnienia i nagrody przekazano  bezpośrednio na ręce Dyrektorów Szkół.

Wyróżnienia  dla najbardziej usportowionych Szkół w powiecie krotoszyńskim w Igrzyskach Dzieci otrzymali:

I miejsce   –  SP nr 8 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Krotoszynie

II miejsce  –  SP nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Krotoszynie

III miejsce –  SP w Rozdrażewie

Wyróżnienia  dla najbardziej usportowionych Szkół w powiecie krotoszyńskim w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej otrzymali:

I miejsce   –  SP nr 8 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Krotoszynie

II miejsce  –  SP nr 7 im. Władysława Jagiełły w Krotoszynie/ wręczyć nieodebrane wyróżnienie/

III miejsce –  SP w Rozdrażewie

 Gratulujemy Uczniom, Nauczycielom, Rodzicom i Dyrektorom Szkół.

Ze względu na pandemię, odwołany termin Powiatowego Zjazdu Sprawozdawczo – Wyborczego Krotoszyńskiego Szkolnego Związku Sportowego, wyróżnienia  przekazano Dyrektorom Szkół na spotkaniu w Starostwie Powiatowym w dniu 21.12.2020

W grudniu 2020 roku pożegnaliśmy naszego wspaniałego Kolegę i Przyjaciela dzieci i młodzieży szkolnej , długoletniego społecznika i członka Zarządu KSZS śp. Arkadiusza Figaja.

             W związku z wykonywaniem powierzonego zadania publicznego przez Krotoszyński Szkolny Związek Sportowy, Koordynator zadania poinformował Starostwo Powiatowe, że z uwagi na epidemię  koronawirusa, zamknięte szkoły i odwołane na terenie gminy  Krotoszyn wydarzenia sportowe do końca czerwca 2020 roku, nie mogliśmy zrealizować zaplanowanych Mistrzostw Powiatu  w kwietniu, maju i czerwcu 2020 roku, zgodnie z zawartą umową. Część kosztów ponieśliśmy, zakupując puchary i medale na Drużynowe Mistrzostwa Powiatu w Biegach Przełajowych we wszystkich kategoriach wiekowych dziewcząt i chłopców tj. Igrzyskach Dzieci, Igrzyskach Młodzieży Szkolnej i Licealiadzie, które miały odbyć się w Zdunach 17 marca    i zostały przesunięte na późniejszy czas po 14.04.2020r, a następnie odwołane.

Również SZS „Wielkopolska” odwołał zaplanowane zawody rejonowe      i finały wojewódzkie  oraz zakończył współzawodnictwo sportowe w roku szkolnym 2019/2020.

Wystąpiliśmy o postojowe dla realizatora zadania – Powiatowego Organizatora Sportu, które otrzymał  za miesiąc kwiecień, maj i czerwiec.

Co roku organizowaliśmy  Powiatowy Zjazd Sprawozdawczy KSZS, aby zatwierdzić sprawozdanie finansowe i merytoryczne KSZS za rok poprzedni,  przewidziane dla jednostek mikro na mocy przepisów Ustawy  z dn. 11 lipca 2014 roku. VI Zjazd odbył się 06.06.2017r, VII Zjazd 26.03.2018, VIII Zjazd 17.04.2019 i  IX Zjazd Sprawozdawczy 26.06.2020roku.

          22 września 2020 roku w Zdunach  zorganizowaliśmy Mistrzostwa Powiatu w Sztafetowych Biegach Przełajowych dla dziewcząt i chłopców w Igrzyskach Dzieci, Igrzyskach Młodzieży Szkolnej i w Licealiadzie. Zawody odbyły się w  zaostrzonym rygorze sanitarnym, który wypracowany został na konferencji szkoleniowej w Żerkowie 11-12 września 2020 roku. Wprowadzono zmiany dotyczące organizacji zawodów szkolnych zaplanowanych w kalendarzach do końca 2020 roku. Wykorzystaliśmy puchary zakupione w marcu 2020 roku, z zaplanowanych mistrzostw powiatu w biegach przełajowych, które wtedy zostały odwołane z powodu pandemii.

W dniu 24.09.2020 roku na posiedzeniu Zarządu Powiatu Prezes Krotoszyńskiego Szkolnego Związku Sportowego        w Krotoszynie Grzegorz Dengusiak przekazał dwa trofea, odebrane na Inauguracji Roku Sportowego      w Żerkowie,     w formie gratulacji od SZS „Wielkopolska” i Marszałka Województwa Wielkopolskiego dla Powiatu Krotoszyńskiego    za zajęcie III miejsca w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej i VI miejsca w Igrzyskach Dzieci we współzawodnictwie powiatów XXI Wielkopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w roku 2019/2020.

Starosta Krotoszyński Stanisław Szczotka podziękował Prezesowi Grzegorzowi Dengusiakowi i Powiatowemu Organizatorowi Sportu Bogdanowi Chytrowskiemu i Całemu Stowarzyszeniu za 20 lat realizacji zadania publicznego powiatu pod tytułem „Wsparcie zadań z zakresu sportu szkolnego na rzecz dzieci i młodzieży szkolnej z terenu powiatu krotoszyńskiego”. Osobne podziękowania dla wyróżnionych Szkół, Samorządów i Działaczy KSZS przekazane zostaną na Powiatowym Zjeździe Sprawozdawczo – Wyborczym, który zaplanowany był na 19.10.2020 roku, a teraz mamy następny termin.

Krotoszyński Szkolny Związek Sportowy, zarejestrowany w KRS, od 20 lat realizuje zadanie powiatu w formie powierzenia. KSZS organizuje corocznie ok. 80 mistrzostw powiatu  dla dzieci i młodzieży szkolnej.  W realizacji zadania publicznego KSZS od 20 lat współpracuje z Samorządami i Szkołami, które bezpłatnie udostępniają obiekty sportowe na swoim terenie. W Mistrzostwach Powiatu bierze udział corocznie ponad 3,5 tys. uczniów.

W trakcie X Powiatowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Delegatów KSZS, Jubileuszu 20-lecia działalności KSZS, który odbył się 22.06.2021 roku, minutą ciszy uczczono pamięć wspaniałego kolegi i społecznika, śp. Arkadiusza Figaja długoletniego członka Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz przekazano na ręce jego syna Sebastiana pamiątkowe podziękowanie z okazji 20 – lecia  działalności w KSZS. Pan Sebastian Figaj podziękował Zarządowi KSZS za wyróżnienie dla jego ojca i pogratulował pięknego Jubileuszu.

Podziękowania w formie luxorjetów kolorowych na szkle przekazano Włodarzom Miast i Gmin, Centrum Rekreacji i Sportu „Wodnik” oraz Starostwu Powiatowemu w Krotoszynie, tym które współpracowały w latach 2000-2020 z KSZS przy realizacji zadań publicznych udostępniając bezpłatnie obiekty sportowe na mistrzostwa powiatu. W imieniu wyróżnionych Samorządów podziękowania Zarządowi KSZS złożył Burmistrz Krotoszyna, Ryszard Czuszke.

Podziękowania za długoletnią pracę społeczną na rzecz sportu dzieci i młodzieży szkolnej w powiecie krotoszyńskim otrzymali: Izabela Jelinowska, Waldemar Wandelewski, Piotr Motyl, Przemysław Gustowski, Marek Kukwisz, Jacek Zawodny i Marta Poczta.

Podziękowania za długoletnią pracę społeczną na rzecz sportu dzieci i młodzieży szkolnej w powiecie krotoszyńskim oraz za zaangażowanie w działalność KSZS przy realizacji zadań publicznych otrzymali: Agnieszka Kołodziejska, Eugeniusz Koczorowski, Arkadiusz Figaj( odebrał syn Sebastian Figaj), Krzysztof Rożek, Piotr Janicki, Adam Kuzia, Tomasz Sperzyński, Zygmunt Idziak i Dariusz Maciejewski.

Starosta Krotoszyński Stanisław Szczotka wraz z Naczelnikiem Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu pogratulowali zacnego Jubileuszu, wręczyli podziękowania dla: Grzegorz Dengusiaka – Prezesa KSZS w latach 2000-2020, Bogdana Chytrowskiego – Międzyszkolnego Powiatowego Organizatora Sportu w latach 2000-2020 oraz Janusza Baszczyńskiego – członka Zarządu KSZS w latach 2000-2020. Podziękowania za długoletnią pracę społeczną na rzecz sportu dzieci i młodzieży szkolnej w powiecie krotoszyńskim oraz za zaangażowanie w działalność KSZS przy realizacji zadań publicznych.

 Włodarze Miast i Gmin przekazali osobiście życzenia z okazji Jubileuszu       20-lecia działalności KSZS na ręce prezesa Grzegorza Dengusiaka i Bogdana Chytrowskiego Powiatowego Organizatora Sportu. W imieniu wszystkich Włodarzy Miast i Gmin zabrał głos Burmistrz Krotoszyna, który w swoim wystąpieniu podziękował za zaproszenie wskazał na wielki wkład pracy              i zaangażowanie Grzegorza Dengusiaka i Bogdana Chytrowskiego przy współpracy ze Szkołami i Samorządami przy realizacji zadań publicznych dla dobra sportu dzieci i młodzieży szkolnej. Podkreślił pracę i zaangażowanie nauczycieli wf w przygotowanie uczniów do zawodów.

            Gratulujemy uczniom i nauczycielom wychowania fizycznego oraz dyrektorom wyróżnionych szkół i życzymy im dalszych sukcesów. Chcielibyśmy co roku nagradzać 3 najlepsze szkoły ponadpodstawowe  i 3 szkoły podstawowe, ale środki uchwalane przez Radę Powiatu są za małe, dlatego każdego roku w minionej kadencji nagradzaliśmy nagrodą w postaci sprzętu sportowego jedną najlepszą szkołę ponadpodstawową  w Licealiadzie       i wyróżnialiśmy po jednej szkole podstawowej w Igrzyskach Dzieci i Igrzyskach Młodzieży Szkolnej.

Tylko w roku wyborczym, przy podsumowaniu 4 lat wyróżniamy po 3 szkoły,  w każdej kategorii. Wnioskujemy        o zwiększenie środków finansowych do kwoty 40 tys., by sprostać temu i innym potrzebom.

Wypełniając zadanie IV Powiatowego Zjazdu Delegatów KSZS  z października 2012 roku w celu zmniejszenia kosztów     i szybkiej komunikacji ze szkołami i nauczycielami  założyliśmy w kwietniu 2014 roku i prowadzimy nadal stronę internetową KSZS do obsługi zadania publicznego powierzonego przez powiat krotoszyński.

W ciągu 7 lat stronę KSZS odwiedziło ponad 250 tys. zainteresowanych – uczniów, nauczycieli i inne osoby korzystające z naszej strony. Jest to ważne zadanie, które wymagało i wymaga dużo pracy. Jest to platforma do kontaktu ze wszystkimi szkołami, nauczycielami, młodzieżą i rodzicami oraz Samorządami. Są na niej wszystkie aktualności o zawodach, kalendarze imprez sportowych dla Szkół. Prezentujemy wyniki Mistrzostw Powiatu i albumy zdjęć  z przeprowadzonych imprez. Działamy w imieniu Powiatu przejrzyście  i otwarcie. Środki wydane na ten cel są dobrze zagospodarowane.

 W celu lepszej promocji powiatu krotoszyńskiego i KSZS  opracowaliśmy projekt i zakupiliśmy rollupa, który jest prezentowany od 2016 roku na Mistrzostwach Powiatu, podczas ceremonii wręczania dyplomów, medali  i pucharów dla dzieci i młodzieży szkolnej.

Nasze problemy to brak biura do prawidłowego prowadzenia działalności  naszej organizacji pozarządowej i realizacji zadania publicznego. Nadal nie mamy miejsca  na dokumentację Związku, na dyplomy, puchary i medale zakupione przed Mistrzostwami. Od 16 lat czekamy na realizację tego wniosku ze strony Starostwa Powiatowego.  Od 6 lat dysponujemy biurem wirtualnym.  Prowadzimy działalność pożytku publicznego, obsługując zadanie publiczne na własnych komputerach i we własnych domach.

Na v Zjeździe KSZS przyjęto wniosek Zarządu, by od nowej kadencji było dwóch urzędujących członków Zarządu, którzy będą odpowiedzialni za realizacje zadania publicznego – Sekretarz Zarządu, pełniący funkcję Powiatowego Organizatora Sportu jako bezpośredni Realizator zadania i Prezes KSZS, który będzie pełnił funkcję Koordynatora obsługi zadania publicznego. Nowelizacja ustawy o stowarzyszeniach, która weszła w życie 20 maja 2016 roku dodała nowe brzmienie ust. 3 w art. 2 „Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków”.  Zgodnie z paragrafem 16 pkt.3 naszego obowiązującego statutu – „Członkowie władz pełnią swe funkcje społecznie, z wyjątkiem urzędujących członków Zarządu Związku”. Wynika z tego, że w tej sprawie nie musieliśmy zmieniać statutu, bo mamy już dostosowany do ostatniej nowelizacji Prawa  o Stowarzyszeniach.

Zadanie publiczne jest bardzo odpowiedzialne i wymaga koordynacji oraz przygotowania, prowadzenia i rozliczania przez 2 osoby na umowę-zlecenie. Jedna osoba nie jest w stanie podołać temu zadaniu. Otrzymaliśmy zgodę Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury  i Sportu na realizację tego wniosku.  W związku z nowelizacją ustawy   o stowarzyszeniach  z dniem  20 maja 2016  weszły w życie przepisy, które zobowiązują stowarzyszenia do wyznaczenia pełnomocnika w organizacji do podpisywania umów  z członkami zarządu tak, aby członkowie Zarządu nie musieli podpisywać umów ze sobą nawzajem. V Zjazd Sprawozdawczo – wyborczy zadecydował, że przedstawiciel Komisji Rewizyjnej wskazany w uchwale tejże komisji, będzie pełnił tą funkcję kontrolną. W minionej kadencji 2016-2020 był nim Łukasz Rak Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Dziękujemy mu za tą pracę.

Na zakończenie pragnę podziękować Samorządowi Powiatowemu za środki finansowe   w ramach powierzenia na zadanie publiczne realizowane przez KSZS. Środki finansowe od lat się nie zmieniają, wyjątkiem jest rok   2020.       To 20-letni jubileusz naszej wspólnej działalności. Nasz wniosek, to zwiększenie środków finansowych powyżej 40 tys. zł, ze względu na rosnące koszty.  Dziękujemy za dotychczasową owocną współpracę na rzecz sportu dzieci i młodzieży szkolnej z całego powiatu krotoszyńskiego.

       KSZS organizuje 28 Mistrzostw Powiatu dla szkół podstawowych w Igrzyskach Dzieci, 28 Mistrzostwa Powiatu dla szkół podstawowych w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej   i 28 Mistrzostw Powiatu dla szkół ponadpodstawowych w Licealiadzie oraz kilka zawodów rejonowych i czasami finały wojewódzkie. Razem jest to ponad 80 imprez sportowych każdego roku organizowanych na terenie całego powiatu. W Mistrzostwach Powiatu bierze udział corocznie ok. 4 tys. uczniów. Mistrzostwa Powiatu odbywają się według kalendarza imprez SZS „Wielkopolska” poszerzonego o inne imprezy powiatowe wprowadzone do kalendarza przez Zarząd KSZS.

      W imieniu  Zarządu KSZS za pośrednictwem naszej nowej strony internetowej, która pomaga w realizacji powierzonego zadania publicznego, pragnę podziękować Samorządowi Powiatowemu za środki finansowe. Dziękujemy za dotychczasową owocną współpracę na rzecz sportu dzieci i młodzieży szkolnej z całego powiatu krotoszyńskiego.

    Dziękuję również Samorządom Miast i Gmin oraz Dyrektorom Szkół za bezpłatne udostępnianie obiektów sportowych i za współpracę dla dobra dzieci i młodzieży szkolnej, a nauczycielom wychowania fizycznego za pomoc Międzyszkolnemu Organizatorowi Sportu, Bogdanowi Chytrowskiemu w organizacji zawodów powiatowych                   i bezpośrednią realizację kalendarza imprez SZS „Wielkopolska”. Dziękuję młodzieży szkolnej i nauczycielom za wielkie zaangażowanie oraz gratuluję osiągnięć na wszystkich etapach zawodów sportowych. Dziękuję przedstawicielom prasy powiatowej za przekazywanie społeczeństwu informacji z zawodów szkolnych.

      Dziękuję Staroście, Burmistrzom, Wójtowi, Dyrektorom Szkół i Wydziałowi Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego oraz wszystkim Członkom Zarządów KSZS i Komisji Rewizyjnych od pierwszej do piątej kadencji za udział w realizacji imprez sportowych dzieci i młodzieży szkolnej powiatu krotoszyńskiego.

Pragnę podkreślić, że bez zaangażowania Wszystkich wymienionych nie byłoby sportu szkolnego.

„Ruch jest w stanie zastąpić prawie każde lekarstwo, ale wszystkie lekarstwa razem wzięte nie zastąpią ruchu”.

                                                                                                                   Prezes KSZS

                                                                                                              Grzegorz Dengusiak