1

IX Zjazd Sprawozdawczy KSZS – porządek obrad

                                                                                P R O J E K T                                      

                               PORZĄDEK OBRAD

 IX POWIATOWEGO ZJAZDU SPRAWOZDAWCZEGO  DELEGATÓW

KROTOSZYŃSKIEGO SZKOLNEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO

KROTOSZYN, 26.06.2020r ( Sala Starostwa Powiatowego – I piętro)

                                         godz. 14.00 – pierwszy termin Zjazdu

                                         godz. 14.15 – drugi termin Zjazdu

 1. Otwarcie Zjazdu.
 2. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta Zjazdu.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. /przerwa/
 5. Ogłoszenie  prawomocności Zjazdu.
 6. Sprawozdanie z działalności Zarządu Krotoszyńskiego Szkolnego Związku Sportowego za 2019 rok.     
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 8. Dyskusja na sprawozdaniami.
 9. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego  i  merytorycznego  za rok 2019.
 10. Wolne głosy.
 11. Zakończenie Zjazdu.