1

Badminton – wyniki

Igrzyska Dzieci

dz

1. SP 8 Krotoszyn

2, SP Rozdrażew

chł

1. SP 8 Krotoszyn

2, SP Rozdrażew

Igrzyska Młodzieży Szkolnej

dz

1. SP 8 Krotoszyn

2, SP Rozdrażew

chł

1. SP 8 Krotoszyn

2, SP Rozdrażew